Pro Zahořany - spolek

O násNovinkyKostelCestyZakouřenoKroužekOživená návesO ZahořanechHřiště v Křešicích
Mapa plánované turistické cesty

Podle historických map i vzpomínek pamětníků vedlo dříve okolím Zahořan mnoho cest, které však byly později zrušeny, rozorány, nebo jednoduše zarostly křovím, když se o ně nikdo nestaral. Chceme postupně některé z těchto cest obnovit, aby bylo jednoduché vyrazit od nás na procházku do přírody, nebo do sousední vesnice.

Prvním cílem je obnovit cestu na Holý vrch, který je oblíbeným místem houbařů a z jeho jižního úbočí jsou nádherné výhledy do širokého kraje Polabí. Dnes vede cesta pouze ke křížku, který členové našeho sdružení před nedávnem opravili. Dalšímu výstupu na Holý vrch brání rozlehlé pole. Chceme podél okraje pole proklestit cestu až k lesu, částečně v trase původní cesty podle historických map. V současné době již máme předběžný souhlas od některých vlastníků pozemků. Stihneme cestu obnovit již pro letošní houbařskou sezónu? To se ještě uvidí.

U křížku

Jsme v kontaktu s Klubem českých turistů a pokusíme se propojit Zahořany a okolí na síť turistických stezek. Možné napojení by bylo od Ploskovic, cesta by vedla podél Lučního potoka přes Velký Újezd do Zahořan, a dále přes Holý vrch a kopec Skalky do Třebutiček a k rozhledně na Hořidlech. Náš kraj má turistům co nabídnout, navržená cesta by vedla kolem několika přírodních zajímavostí – stráně nad Velkým Újezdem jsou porostlé cennou stepní vegetací s mnoha chráněnými rostlinami, kopce Holý vrch a Skalky jsou významné svými lesními porosty s vysokým zastoupením dubů, habrů, lípy a dalších původních dřevin a s bohatým bylinným podrostem. Na závěr by výletníci jistě ocenili výstup na novou rozhlednu na Hořidlech.

TOPlist