Pro Zahořany - spolek

O násNovinkyKostelCestyZakouřenoKroužekOživená návesO ZahořanechHřiště v Křešicích
Opravme dětem hřiště

Opravujeme dětské hřiště v Křešicích

Zveme Vás k účasti a pomoci při opravě dětského hřiště v Křešicích na Černé cestě.
V sobotu 24. 8. od 9 hod: demontáž hřiště
V neděli 1. 9. od 9 hod: montáž hřiště v nové podobě.

Na konečné podobě hřiště se budou podílet děti ze ZŠ Křešice, které si hřiště vymalují podle svých představ.

Hřiště v Křešicích na Černé cestě (u čerpací stanice kanalizace, blízko FK Schoeller) je tvořeno dřevěnou konstrukcí se dvěma věžemi, spojenými klenutým mostkem. Při povodních bylo hřiště zaplaveno do výšky cca 2 metry. Hřiště V současné době jeho stav vypadá tak, že dřevěné trámy, tvořící nosnou konstrukci, jsou při patě narušené, hrozí jejich uhnití. Dále jsou narušené některé kotvící a spojovací prvky. Herní prvky (houpačka, šplhací lano, klouzačka) zcela chybí. Hřiště nesplňuje požadavky bezpečnosti, bude potřeba na některých místech doplnit zábradlí a dopadové plochy.

Dětské hřiště se nachází na tradičním místě v blízkosti fotbalového hřiště a při cestě z Křešické školy. Je tak využíváno i dětmi ze Zahořan, ve kterých žádné dětské hřiště v současnosti není.

Oprava hřiště byla podpořena Ústeckou komunitní nadací z výnosů příspěvku Nadačního investičního fondu a prostředků společnosti Jotun Power Coatings (CZ), a.s. Moc děkujeme! Jotun Ústecká komunitní nadace

Montáž nového hřiště v neděli 1. 9. 2013

Pustili jsme se do osazování nového hřiště, za vydatné pomoci dětí. Natírali jsme, šroubovali, kopali a upravovali dopadové plochy. Došlo i na úpravu zeleně, vypleli jsme a sestříhali přerostlé i povodní zničené keře a vysadili nové, získali jsme i mulčovací kůru. Kostra hřiště je nyní hotová, postupně během září bude probíhat dokončování a montáž herních prvků. Na závěr bude hřiště pomalováno místními dětmi.
Pozvánka na montáž Osazení nového hřiště Osazení nového hřiště Osazení nového hřiště Úprava zeleně Úprava zeleně Občerstvení

Demontáž hřiště v sobotu 24. 8. 2013

Sešlo se nás 13 pracovníků a s vervou jsme se pustili do rozebírání starého hřiště. Šroubovali jsme, bušili kladivem, řezali motorovkou, rozebírali a třídili použitelné části od těch úplně zničených. Bohužel jsme zjistili, že dřevěné prvky jsou v tak špatném stavu, že z nich nebude možné znovu použít prakticky nic. Železné tyče a žebříky jsou však poměrně zachovalé. Před polednem jsme měli hotovo a nastal čas pro kávu a občerstvení, za které děkujeme Kamile. Též veliké díky všem, kteří přišli na pomoc, a hasičům za půjčení nářadí a otevření zabouchnutého auta.
Demontáž hřiště Demontáž hřiště Demontáž hřiště Demontáž hřiště Demontáž hřiště Demontáž hřiště Demontáž hřiště Demontáž hřiště Demontáž hřiště

Původní stav

Dřevěné trámy uhnilé. Kotvící a spojovací prvky narušené. Chybí houpačka, šplhací lano, klouzačka. Hřiště je nebezpečné, nemá zábradlí a dopadové plochy.
Původní stav hřiště Původní stav hřiště Původní stav hřiště Původní stav hřiště
TOPlist