Pro Zahořany - spolek

O násNovinkyKostelCestyZakouřenoKroužekOživená návesO ZahořanechHřiště v Křešicích

Kotlíkové dotace se opět spustí příští rok, vyměnit kotel můžete už teď

Kotlíkové dotace budou opět vyhlášeny počátkem roku 2016, starý kotel ale můžete vyměnit už teď. Z dotace půjde hradit tepelné čerpadlo, ekologický kotel na pevná paliva, plynový kondenzační kotel, solární systémy pro přitápění nebo teplou vodu a provedení „mikro“ energetických opatření pro snížení potřeby vytápění domu. Výše dotace bude 70% - 80% výdajů (záleží na typu kotle), maximálně 120 tis. Kč.

Základní zásady:
- vyfotografovat starý kotel ještě připojený v kotelně;
- schovat si potvrzení o likvidaci starého kotle odbornou firmou;
- nový kotel musí být vybrán ze seznamu registrovaných kotlů;
- schovat si potvrzení o instalaci nového kotle odbornou firmou.
Pokud nemáte průkaz energetické náročnosti budovy ve třídě „C – úsporná“, budete muset provést alespoň jedno „mikro“ opatření ke snížení energetické náročnosti domu (např. dílčí zateplení, těsnění oken, dveří, izolační dvojsklo apod.)

Další informace:
Na stránkách Krajského úřadu Ústeckého kraje www.kr-ustecky.cz, záložka Dotace a granty – Kotlíkové dotace najdete: Seznam registrovaných výrobků – z těchto kotlů si můžete vybrat, Tabulka minimálních opatření – vyberte si jedno „mikro“ opatření pro snížení potřeby vytápění domu. Další informace budou průběžně doplňovány. Přímý odkaz: http://www.kr-ustecky.cz/kotlikova-dotace/ds-99776/p1=204744

Opět nabízíme bezplatnou pomoc při zpracování žádosti o dotaci – Spolek Pro Zahořany, Jarmila Jandová, tel. 723958486, e-mail: jarka.jandova@seznam.cz

POZOR! Podle platného zákona o ochraně ovzduší od roku 2022 nebude možné provozovat v domácnostech staré neekologické kotle 1. a 2. emisní třídy.

Informace ke stažení jako pdf


Dlouhodobě usilujeme o zlepšení kvality ovzduší v Křešicích, Zahořanech a přilehlých obcích, zejména v topné sezóně. V křešickém zpravodaji jsme uveřejnili článek o možnostech šetrného vytápění domácností. Prohlédněte si také, jaké škodliviny vznikají při spalování odpadků.