Pro Zahořany - spolek

O násNovinkyKostelKroužekOživená návesNaše činnost

Odpadky do kamen nepatří!


Co se stane, když se v kamnech spalují opadky? Podívejte se do tabulky, jaké jedy pak musíme dýchat.

MateriálŠkodliviny vznikající při jeho spalováníKam správně patří
chemicky ošetřené dřevo, staré palety, nábytek, natřená prkna dioxiny - rakovinotvorné, poškozují hormonální a imunitní systém, ovlivňují nervovou soustavu, u dětí můžou také snížovat inteligenci a ovlivňovat chování (hyperaktivita)
formaldehyd - rakovinotvorný
Patří do sběrného dvora
celobarevné letáky a časopisy barvy mohou uvolnit těžké kovy, které způsobují otravy, vrozené vady a rakovinu Patří do modrého kontejneru na papír.
Nekvalitně spalované uhlí dehtové látky – prokazatelně rakovinotvorné
oxidy síry – dráždí dýchací cesty. Hnědé uhlí s vysokým obsahem síry by se mělo spalovat pouze v elektrárnách nedo teplárnách, které mají odsíření.
oxid uhelnatý – blokuje přenos kyslíku, hrozí udušení
Hnědé uhlí s vysokým obsahem síry patří pouze do velkých kotelen, které mají filtry na odsíření.
Plasty – PET láhve od nápojů, igelitové tašky, pytlíky, kelímky a jiné obaly
Polystyren
Tetrapak – nápojový karton z papíru, hliníku a plastu
oxid uhelnatý - blokuje přenos kyslíku krví, hrozí až udušení
těžké kovy (kadmium, zinek) – způsobují otravy
ftaláty – způsobují poruchy jater a ledvin, vrozené vady mužských pohlavních orgánů, nižší kvalitu spermií, riziko vzniku astmatu
polyaromatické uhlovodíky – rakovinotvorné, dráždivé
styren – rakovinotvorný, při vysoké koncentraci poškozuje oči a sliznice. Dlouhodobě ovlivňuje nervový systém, souvisí také s bolestmi hlavy, únavou, slabostí a depresemi spalováním tetrapaku se mohou uvolňovat chlororganické látky a těžké kovy
Plasty, polystyren i nápojové kartony patří do žlutého kontejneru na tříděný odpad.
nebezpečné odpady (jako jsou baterie, barvy, léky) spálením je nezničíte, ale jedovaté látky, které obsahují, se dostanou do vzduchu a následně do půdy a vody. Obec organizuje sběr nebezpečných odpadů dvakrát ročně.
PVC - výrobek z PVC má trojúhelníkovou recyklační značku s číslicí "3" nebo písmenem "V", pod trojúhelníkem je nápis "PVC", "V" nebo "vinyl" dioxiny – rakovinotvorné, poškozují hormonální a imunitní systém, ovlivňují nervovou soustavu, u dětí můžou také snížovat inteligenci a ovlivňovat chování (hyperaktivita)
kyselina chlorovodíková – dráždí oči a plíce
fosgen – používán jako bojový plyn, naleptává dýchací cesty, kůži i oči
Odevzdat do sběrného dvora, při svozu nebezpečného odpadu, v nouzi lze vyhodit do směsného odpadu. PVC nepatří mezi plasty!
Textilní vlákna – silon, nylon čpavek – dráždí oči a sliznice, působí nevolnosti, bolesti hlavy
kyanovodík – škrábání v krku, zarudnutí spojinek, prudké bolesti hlavy, závrať
Kontejnery na textil a obuv jsou na několika místech v Litoměřicích.