Spolek Pro Zahořany

O násNovinkyKostelKroužekOživená návesNaše činnost
úvodní obrázek

Vítězná fotografie výtvarné soutěže “Tvář kostela” 2014, pořádané Biskupstvím Litoměřickým, autor: K. Štědrá


Kostel Nejsvětější Trojice v Zahořanech u Litoměřic

v roce 2014


Spolek Pro Zahořany již dva roky vyvíjí úsilí na záchranu kostela Nejsvětější Trojice v Zahořanech. Dovolte, abychom Vám představili naši činnost k záchraně kostela v roce 2014.

Stručně o kostele
Jeden z prvních barokních kostelů v Severních Čechách je umístěn na návrší nad obcí Zahořany, v sousedství Křešic (6 km východně od Litoměřic). Dostavěn roku 1657 stavitelem italského původu B. Spinetou, se samostatně stojící věží zvonice. Vnitřek kostela je bohatě zdoben freskami a štukovými ornamenty, které se zachovaly do současnosti.
shnilý trám

Detail plné vazby: uhnilý trám na styku s pozednicí.
Dole otvor pro vaznici původního krovu.

sledovací sádrový pásek

Nově instalovaný sádrový pásek pro sledování pohybu prasklin kostelního zdiva.

strop kestela s táhly
Pověst o zahořanském kohoutu
Víte, proč je veřejná sbírka na opravu kostela nazvaná „Zahořanský kohout“? Je to podle pověsti o kohoutu, který varoval císařské vojsko v době 30-leté války a zachránil jej tak před Švédy. Celou pověst si můžete přečíst na internetu: www.prozahorany.cz/povest
Výdaje na opravu kostela v roce 2014
Dotace Ministerstva kultury: 424.000 Kč Obec Křešice: 67.500 Kč Římskokatol. farnost Křešice: 38.565 Kč Veřejná sbírka: 4.840 Kč Celkem: 534.905 Kč
Podpořte záchranu kostela

Prosíme, pomozte nám zachránit kostel Nejsvětější Trojice v Zahořanech:
- šiřte informace o kostele, sdílejte naše stránky na facebooku: www.facebook.com/kostelZahorany
- přijďte na některou naší akci v kostele
- přispějte do veřejné sbírky:
číslo účtu 2400494651/2010

Děkujeme za jakoukoliv pomoc a podporu.


Děkujeme za podporu v roce 2014:
Obci Křešice
Římskokatolické farnosti Křešice
SDH Zahořany a SDH Křešice
ZŠ a MŠ Křešice
KřeN – Křešičtí nezávislí

freska anděla

Z historických pramenů jsme zjistili, že v 19. století byla provedena přestavba krovu kostela, celá střecha byla poněkud vyzvednuta. Zároveň z 19. století pocházejí první zprávy o praskání klenby hlavní lodi kostela. V roce 2013 statik při prohlídce krovu zjistil závažné vady – krokevní konstrukce jako celek není dostatečně zpevněná. Při přestavbě krovu v 19. století byly některé původní trámy (pozednice) ponechány na místě a zazděny, z těchto trámů se nyní šíří hniloba. Jeden vazný trám je tak prohnutý, že zezhora naléhá a tlačí na klenbu v oblasti vítězného oblouku. Od zmíněného 19. století nebyla provedena zásadní oprava krovu, praskliny klenby byly pouze provizorně vyspravovány.

V lednu 2014 jsme připravili žádost o dotaci z Havarijního fondu Ministerstva kultury. Žádost byla úspěšná, dotaci jsme získali, a tak byly v létě zahájeny první opravy krovu. Nejdříve byly kostelní loď a krov sepnuty ocelovými táhly, aby se zastavilo rozevírání zdí a praskání klenby. Poté začali tesaři vyměňovat některé uhnilé dřevěné prvky krovu. Celkem byly provedeny opravy za téměř 535 tis. Kč, kromě zmíněné dotace na opravu krovu přispěla také obec Křešice, římskokatolická farnost a část výtěžku veřejné sbírky.

Na sklonku roku 2013 jsme zahájili veřejnou sbírku „Zahořanský kohout“ na záchranu kostela Nejsvětější Trojice v Zahořanech. Do konce roku 2014 lidé přispěli částkou celkem 45.872 Kč. Ze sbírky bylo zatím proplaceno 4.840 Kč za statický posudek a dozor při opravě krovu. Dalších zhruba 17.500 Kč bude vyplaceno firmě Tesařství Oravec. Zbylé finanční prostředky budou využity pro zpracování další potřebné dokumentace, aby zahořanský kostel mohl být přijat do Programu záchrany architektonického dědictví.

Pořízení projektové dokumetnace nelze uhradit z žádných dotačních prostředků, výtěžek z veřejné sbírky je tedy rozhodujícím zdrojem pro financování projektových prací a pokračování rekonstrukce kostela je na něm přímo závislé. Veřejná sbírka probíhá i nadále, přispět je možné převodem na účet nebo do pokladničky, která bývá umístěna na obecním úřadě Křešice nebo v kostele Nejsvětější Trojice při akcích spolku Pro Zahořany.

Vyúčtování veřejné sbírky 2013 – 2014

Příjmy: Dary do pokladničky 28.138,- Kč Převody na účet sbírky 17.734,- Kč Příjmy celkem 45.872,- Kč Výdaje: Statický posudek a dozor 4.840,- Kč Zůstatek k 31.12.2014 41.032,- Kč

Kostel Nejsvětější Trojice po dlouhých letech otevíráme pro veřejnost. V dubnu jsme kostel uklidili od letitých nánosů špíny a prachu, nejvíc práce zde vykonali členové Sboru dobrovolných hasičů Zahořany. První akcí pro veřejnost byla Noc kostelů, která se konala 23. 5. 2014. Přes nepříznivé počasí byla návštěvnost vysoká (240 lidí). Ve spolupráci se ZŠ a MŠ Křešice byl pro návštěvníky připraven zajímavý program. Další událostí byla oslava svátku Nejsvětější Trojice 15. 6. Kostel byl dále pro veřejnost otevřen 20.7., kdy se v sousedních Křešicích konala Mariánská pouť, a 13. 9. v rámci Dnů evropského kulturního dědictví. Každá akce v kostele přilákala velké množství zájemců. Bohužel kvůli bezpečnosti prozatím není možné pouštět návštěvníky dovnitř. Bohatou freskovou a štukovou vnitřní výzdobu kostela mohli obdivovat pouze ze zádveří.

Další pozornost věnujeme šíření informací o kostele Nejsvětější Trojice a propagaci veřejné sbírky. Do záchrany kostela se zapojila základní a mateřská škola Křešice, její žáci při hodinách výtvarné výchovy kostel kreslili a zapojili se do výtvarné soutěže „Moje trojice“. Ve fotosoutěži „Tvář kostela“, pořádané Biskupstvím litoměřickým, zvítězila naše fotografie kostela Nejsvětější Trojice. Získali jsme také ocenění od Institutu pro památky a kulturu za propagaci veřejné sbírky a ve veřejném hlasování z celé republiky naše sbírka skončila na 9. místě.

uchycení táhel v oknech

Pro rok 2015 plánujeme opět požádat o dotaci z Havarijního fondu na dokončení opravy krovu kostela. Budeme pokračovat ve zpracování dalších dokumentací a projektu celkové rekonstukce kostela, s cílem přihlásit kostel do Programu záchrany architektonického dědictví. I nadále budeme kostel otevírat pro veřejnost, předběžně plánujeme termíny Noc kostelů (29. 5.), svátek Nejsvětější Trojice (31. 5.) a Dny evropského kulturního dědictví (12. 9.). Možnost otevření kostela a pořádání akcí je závislá na aktuálním stavu rekonstrukce kostela, proto prosím sledujte aktuální informace na internetových stránkách www.prozahorany.cz/kostel.

Na závěr dovolte, abychom Vám poděkovali za Vaši přízeň a podporu v roce 2014. I nadále budeme pokračovat v našem úsilí o záchranu kostela. Srdečně Vás zveme k návštěvě kostela v některém z termínů, které budeme uveřejňovat na internetových stránkách. Vaše podpora je pro nás důležitá, prosím zachovejte ji i pro příští období. Přejeme Vám mnoho štěstí, zdraví a úspěchů v roce 2015.

logo spolku

Spolek Pro Zahořany
Ing. Jarmila Jandová, předsedkyně
Tel.: 723958486
Zahořany 13, 411 48 Křešice
prozahorany@seznam.cz
www.prozahorany.cz/kostel www.facebook.com/kostelZahorany


Ke stažení ve formátu PDFZpět na stránku o kostele Nejsvětější Trojice