Spolek Pro Zahořany

O násNovinkyKostelKroužekOživená návesNaše činnost

Usilujeme o záchranu kostela Nejsvětější Trojice v Zahořanech


  Prosíme, pomožte nám zachránit tento krásný kostel.
  Veřejná sbírka na záchranu kostela - číslo účtu: 2400494651/2010. Za každý příspěvek moc děkujeme!

Naše činnost - co se nám podařilo, ukončené projekty

2020

V roce 2020 jsme se soustředili na opravy kostela Nejsvětější Trojice. Proběhlo statické zajištění vnějšího zdiva, vyspravení prasklin. Vysoké lešení jsme zároveň využili pro instalaci okapů a svodů dešťové vody, což je důležité pro odvodnění základů kostela a zajištění stability podloží. Uspořádali jsme Noc kostelů jako obvykle, ostatní akce ale musely být zrušeny kvůli epidemii.

2019

V roce 2019 proběhly opravy zvonice - zajištění prasklin zdiva, svázání pomocí nových ocelových táhel, vnější omítky byly provedeny do stavu hrubých podkladových omítek. Do všech oken přibyly nové okenice. Uvnitř byly provedeny opravy dřevěných podlah.

2018

V říjnu jsme uspořádali oslavy Strom svobody: 100 let republiky, 700 let Zahořan. U opravené kapličky pod kostelem jsme zasadili lípu, obec zde instalovala novou lavičku. Oslav se zúčastnilo přes 80 obyvatel Zahořan a Křešic.

Připravili jsme výstavu Osudové osmičky, která byla prezentována při oslavách 100 let republiky. Také jsme ji využili pro žáky ZŠ Křešice, kteří se účastnili příprav před výsadbou stromu republiky, kopali výsadbovou jámu a vysadili několik keřů jako doprovodnou zeleň.

2017

Připojili jsme se k oslavám výročí založení obce Křešice s oslavou 360 let od vysvěcení kostela Nejsvětější Trojice. V hasičárně v Zahořanech jsme promítali německý film Beethoven z roku 1976, který se natáčel také v Zahořanech v okolí kostela a na zámku. Film jsme přeložili do češtiny a vytvořili titulky.

2016

Uspořádali jsme dva benefiční koncerty, jejich výtěžek je určen na záchranu kostela Nejsvětější Trojice v Zahořanech. V květnu přijela Svatoludmilská gregoriánská schola z Prahy a v červnu sbory Singing friends a Syrinx z Litoměřic. Účinkujícím, kteří vystoupili bez nároku na honorář, moc děkujeme.

V zimním období roku 2016 jsme s podporou Ústecké komunitní nadace provozovali Klub deskových her v Křešicích a v Zahořanech. Klub byl velmi oblíbený zejména mezi dětmi, které do klubu přitáhly také své rodiče a prarodiče. Hráčům byl k dispozici velký výběr klasických i moderních deskových her.

Připojili jsme se k celostátní úklidové akci Ukliďme Česko a sbírali jsme odpadky podél Lučního potoka. Nasbírali jsme 12 velkých pytlů, několik pneumatik, kusy auta a jednu vyhozenou televizi.

2015

Projekt kolotoč: společně s mnoha dobrovolníky – místními obyvateli jsme na Rafandě naproti zámku v Zahořanech vybudovali dětské hřiště s klouzačkou, kolotočem a houpačkami. Okolí jsme osázeli kvetoucími trvalkami a keři. Vznik hřiště finančně podpořila obec Křešice a Ústecká komunitní nadace.

Obnovili jsme starou cestu ze Zahořan na Holý vrch, v délce asi 500 metrů bylo nutné cestu vyřezat z těsného objetí hustých a pichlavých křovin. Na jaře tu podél cesty krásně kvetou petrklíče a podléšky, na podzim cestu hojně využívají houbaři. Z Holého vrchu je možné pokračovat lesními cestami dál přes vrch Skalky až na rozhlednu na Hořidlech.

Tradiční sousedské Svatováclavské posezení u křížku, který před časem obnovili členové spolku a jehož okolí stále udržujeme. Tentokrát bylo posezení spojeno s údržbou nově prořezané cesty na Holý vrch, která začíná právě zde. Práce ale nebylo mnoho.

2014

V zahořanském kostele jsme uspořádali Noc kostelů. Poprvé po 60 letech mohla veřejnost nahlédnout do kostela. Sbor dobrovolných hasičů Zahořany pomohl kostel vyčistit od letitých nánosů nepořádku, program pro Noc kostelů si připravila také ZŠ a MŠ Křešice.

Započali jsme s prvními opravami kostela Nejsvětější Trojice v Zahořanech. Díky dotaci z Havarijního fondu Ministerstva kultury se začal opravoval krov kostela.

2013

Od roku 2013 jsme provozovali Přírodovědný kroužek pro děti od 5 do 10 let. V letním období probíhal venku, přes zimu pak ve škole v Křešicích. Obsahem kroužku je pozorování přírody, zábavné pokusy z fyziky a chemie a výpravy do okolí. Kroužek jsme provozovali do roku 2016.

Založili jsme Veřejnou sbírku Zahořanský kohout pro financování oprav kostela Nejsvětější Trojice. Sbírka byla slavnostně zahájena během akce Česko zpívá koledy v Mariánském kostele v Křešicích. Přispívat je možné do pokladničky nebo přímo na účet veřejné sbírky: 2400494651/2010

Dětské hřiště v Křešicích bylo po povodních v červnu 2013 v havarijním stavu. Za pomoci místních dobrovolníků jsme rozebrali dřevěnou konstrukci hřiště, nechali vyrobit nové díly a nové hřiště osadili zpět. Závěrečnou úpravu provedly děti ze ZŠ Křešice, které hřiště pomalovaly. Upravili jsme také okolní zeleň.

2012

Projekt Oživená náves: Iniciovali jsme úpravy zahořanské návsi. Příprava proběhla formou komunitního plánování, kdy se každý obyvatel Zahořan mohl vyjádřit v anketě nebo přímo na plánovacím setkání. Nakonec Obec Křešice na úpravy návsi získala dotaci z místní akční skupiny (MAS) České středohoří. Došlo k vydláždění silnic a chodníků, úpravě autobusových zastávek, vytvoření informačního panelu, místa pro kontejnery. Také bylo upraveno okolí kapličky a pomníku.

Na stránce se pracuje