Spolek Pro Zahořany

O násNovinkyKostelKroužekOživená návesNaše činnost
ilustrační obrázek

Oživená náves

Iniciovali jsme úpravy zahořanské návsi. Příprava proběhla formou komunitního plánování, kdy se každý obyvatel Zahořan mohl vyjádřit v anketě nebo přímo na plánovacím setkání. Nakonec Obec Křešice na projekt Oživená náves získala dotaci z místní akční skupiny (MAS) České středohoří. Realizace začala na jaře 2013, dojde k vydláždění silnic a chodníků, úpravě místa pro kontejnery, doplnění informačního panelu a dalších prvků. Bude také upraveno okolí kapličky a pomníku.

ilustrační obrázek

Finální projekt úprav návsi

Takhle vypadá projekt úprav zahořanské návsi – ozivena_naves.pdf, velikost 287 kB.

TOPlist
Plánování 2012

2. 6. 2012 Plánovací setkání

Asi 40 lidí se zájmem o budoucí podobu zahořanské návsi se sešlo v sobotu 2.6. před hasičárnou na plánovacím setkání. Na návsi bylo páskou vyznačeno navržené rozložení ploch pro dopravu. Padaly rozmanité návrhy, po prodiskutování v menších skupinkách a společné prezentaci výsledků jsme dospěli k jednotnému návrhu úprav.

Výkres návsi

10. 5. 2012 Nová žádost o dotaci

Ve spolupráci s obecním úřadem Křešice jsme sestavili a podali druhou žádost o dotaci na úpravy zahořanské návsi, tentokrát z Místní akční skupiny (MAS) České středohoří. Předchozí dotace z nadace Partnerství bohužel nevyšla, náš projekt byl sice ohodnocen jako kvalitní a splňující parametry pro získání grantu, byl však odmítnut z finančních důvodů (ze 65-ti projektů byly podpořeny pouze 3).

Anketa

28. 4. 2012 Anketa

Během pálení čarodejnic proběhla anketa o názorech a příní lidí na budoucí podobu návsi. Získali jsme celkem 23 vyplněných anketních lístků. Výsledky ankety.

Výkres návsi

28. 2. 2012 Projekt Oživená náves

Po mnoha jednáních a přípravách jsem podala žádost o grant Místo pod stromy u nadace Partnerství. Děkuji hasičům, fotbalistům i všem ostatním za jejich podporu a pomoc. Držím palce, ať nám to vyjde a další akce můžeme pořádat na nové, krásnější a hlavně námi společně vytvořené návsi. Jarka Jandová.