Spolek Pro Zahořany

O násNovinkyKostelKroužekOživená návesNaše činnost

Usilujeme o záchranu kostela Nejsvětější Trojice v Zahořanech


  Prosíme, pomožte nám zachránit tento krásný kostel.
  Veřejná sbírka na záchranu kostela - číslo účtu: 2400494651/2010. Za každý příspěvek moc děkujeme!

23. 9. 2023 od 17 hod.: Benefiční Koncert Sborů

Koncert sborů v Zahořanech! V sobotu 23.9. od 17 hod. vystoupí zahořanský sbor Violy a litoměřické sbory Cantica Bohemica a Get on Board. Přijďte a poslyšte krásnou sborovou hudbu. Těšíme se na vás! Vstupné dobrovolné - celý výtěžek putuje ve prospěch oprav kostela Nejsvětější Trojice.

5. 9. 2023 od 18 hod.: koncert Deliou

Vážení přátelé, zveme vás na koncert skupiny Deliou, který se uskuteční v úterý 5. 9. 2023 od 18 hod. v kostele Nejsvětější Trojice v Zahořanech. Delioù (v bretonštině listí) je duo české houslistky Jitky Malczyk a bretaňské harfistky Célestine Doedens. Koncert z cyklu "Hudba pro krásná místa" je inspirován zážitky z cest po světě, tancem, tradičním folklorem, mýty a legendami. Úvodní slovo k historii zahořanského kostela přednese PhDr. Kamil Podroužek, Ph.D.

2. 6. 2023 Noc kostelů v Zahořanech

V pátek 2. 6. 2023 se opět koná Noc kostelů. Rádi Vás přivítáme v Zahořanech, přijďte se podívat mezi 18. až 22. hodinou. Letos budeme mít i hudební program, od 18:30 vystoupí Zahořanský pěvecký ansámbl.

24. 7. 2022 Slavnostní mše v kostele Nejsvětější Trojice

Zveme Vás do kostela Nejsvětější Trojice v Zahořanech na první slavnostní mši po dlouhých letech uzavření kostela. Mše se bude konat v neděli 24. 7. 2022 od 12 hodin, setkání procesí je v 11:30 hod na návsi v Zahořanech. Mši bude celebrovat Mons. Mgr. Jan Baxant, biskup litoměřický. Mše se zde koná při příležitosti dosažení konstrukční stability kostela Nejsvětější Trojice v Zahořanech.

Ukázka z koncertu Ensemble Guillaume v kostele Nejsvětější Trojice

Přinášíme vám krátkou ukázku - video z koncertu komorního pěveckého sboru Ensemble Guillaume pod vedením sbormistra Lukáše Vendla, konaného při příležitosti dosažení konstrukční stability kostela.

11. 6. 2022 Koncert Ensemble Guillaume, slavnostní otevření kostela

Zveme všechny, kdož se aktivně zapojili do záchrany kostela Nejsvětější Trojice v Zahořanech, na slavnostní otevření kostela veřejnosti dne 11. 6. 2022 od 17 hodin. Slavnost bude spojena s poděkováním sponzorům a dobrovolníkům a koncertem smíšeného komorního pěveckého sboru Ensemble Guillaume pod vedením sbormistra Lukáše Vendla. Slavnost se koná při příležitosti dosažení konstrukční stability kostela.

10. 6. 2022 Noc kostelů v Zahořanech

V pátek 10. 6. 2022 se opět koná tradiční Noc kostelů. Srdečně Vás zveme do kostela Nejsvětější Trojice v Zahořanech mezi 18. a 22. hod. Kostel v loňském roce prošel poslední etapou prací na statickém zajištění, restaurátoři zrenovovali vnitřní klenby a nejvyšší patro průčelí, to vše si budete moci prohlédnout. Otevřeny budou i oba kostely v Křešicích. Všechny kostely, které se zapojily do Noci kostelů, najdete zde: https://nockostelu.cz/kostely/dieceze/litomerice/4/okresy

28. 5. 2021 Noc kostelů - slavnostní představení knihy Zahořany - Cesta časem a prostorem

Dovolujeme si Vás pozvat na Noc kostelů - v pátek 28. 5. od 17 hod. v Zahořanech proběhne slavnostní představení knihy Zahořany - Cesta časem a prostorem, přijede kolektiv autorů pod vedením Mgr. Jakuba Pátka. Poté bude následovat komentovaná prohlídka kostela a jeho okolí. Otevřeny budou i oba křešické kostely - sv. Matouš na návsi a Mariánský za školou, a to od 18 do 21 hod. Podrobnější program najdete zde: https://www.nockostelu.cz/kostel/4081/

12. 6. 2020 Noc kostelů u Nejsvětější Trojice v Zahořanech

V pátek 12.6. se koná Noc kostelů - letos ve všech křešických kostelech. Srdečně Vás zveme, přijďte do Zahořan mezi 18. a 22. hod., budete si moci prohlédnout kostel Nejsvětější Trojice i nově opravenou zvonici. Mezi 20. a 22. hod. bude otevřen i kostel sv. Matouše v křešicích na návsi a kostel Navštívení p. Marie v Křešicích za školou. Další kostely, které budou tento večer otevřeny, najdete zde: https://www.nockostelu.cz/kostely/dieceze/litomerice/4/okresy

Opravy zvonice jsou v plném proudu!

Kolem celé zvonice stojí lešení a pilně se opravuje. Největší nebezpečí už je zažehnáno - uvolněné klenáky horních oken jsou upevněny zpět. Vyplňují se trhliny ve zdivu, obnovila se profilovaná římsa na vršku zdiva. Na několika málo místech, kde ještě drží kousky omítek, lze rozeznat její tři vrstvy. Poslední století kostel zářil do okolí klasicistní okrovou omítkou, pod ní jsou ještě dvě vrstvy barokní omítky. Původně byl kostel červenobílý. Letošní opravy jsou financovány z Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury, Programu záchrany kulturních památek Ústeckého kraje, na spoluúčast přispívá obec Křešice, Římskokatolická farnost Zahořany a také mnoho dárců veřejné sbírky "Zahořanský kohout". Děkujeme moc za podporu! Zde najdete pár fotografií z probíhajících oprav

20. 10. 2018 Strom svobody - oslavy 100 let republiky, 700 let Zahořan

V sobotu 20. 10. 2018 od 14 hodin u nově opravené kapličky pod kostelem Nejsvětější Trojice v Zahořanech: oslavy 100 let samostatné republiky a 700 let od první písemné zmínky o Zahořanech. K výročí vysadíme "strom svobody" - lípu srdčitou. Dále bude k vidění výstava "Osudové osmičky" k připomenutí historických událostí spojených s osmičkovými letopočty, budou se razit pamětní zahořanské mince, můžete posedět a porozprávět při drobném občerstvení. V případě příznivého větru budeme pouštět draky.

Podali jsme žádost do Programu záchrany architektonického dědictví

Po pečlivé přípravě jsme podali žádost do Programu záchrany architektonického dědictví u Ministerstva kultury. V propozicích je bohužel psáno, že dotaci pro příští rok získají především pokračující projekty, tedy ty, které byly do tohoto programu zařazeny již v minulých letech. Od památkového odboru krajského úřadu i z Národního památkového ústavu jsme získali velice příznivá doporučení, proto doufáme, že se štěstí usměje i na nás.

Reportáž Křešické televize z Noci kostelů

Při Noci kostelů nás navštívila také Křešická televize a natočila reportáž. Na tu se můžete podívat v 11. zpravodajství Křešice TV zde na Youtube. Děkujeme redaktorce Jitce Richterové a týmu Křešice TV.

25. 5. Noc kostelů u Nejsvětější Trojice v Zahořanech

V pátek 25.5. od 18 do 22 hod. byl kostel Nejsvětější Trojice otevřen k prohlídkám bohaté freskové a štukové výzdoby interiéru. Dále zde byla k vidění výstava Terra Sacra Incognita, která představuje historické památky obcí Zahořany a Konojedy a vytvořili jí studenti a pedagogové ústecké univerzity UJEP. Děkujeme Vám všem, kteří jste přišli, za návštěvu a vytvoření milé atmosféry. Napočítali jsme 168 návštěvníků. Moc děkujeme také za Vaše dary do pokladničky veřejné sbírky, darovali jste celkem 7.493 Kč. Celý výtěžek sbírky jde na financování oprav kostela, hlavně jako finanční spoluúčast k získaným dotacím. Loni jsme tak díky darům mohli pořídit projektovou dokumentaci celkové opravy kostela. Zde najdete pár fotografií z Noci kostelů v Zahořanech.

Výroční zpráva za rok 2017

Rok 2017 probíhal ve znamení průzkumů a projektové přípravy. Byly provedeny sondy k posouzení základových poměrů, statické posouzení, restaurátorský průzkum, areál Nejsvětější Trojice posoudil i archeolog, na půdě kostela zase zoolog hledal, zda tu sídlí netopýři. Na pořízení projektové dokumentace oprav kostela jsme již v předchozím roce získali dotaci z Fondu Ústeckého kraje. Druhým rokem zde studenti a pedagogové ústecké UJEP pracovali na projektu Terra Sacra Incognita. Dění kolem kostela je shrnuto ve výroční zprávě (zde ve formátu .pdf). Moc děkujeme všem dárcům za příspěvky do veřejné sbírky, díky Vám jsme mohli dofinancovat pořízení veškeré potřebné dokumentace.

15. 7. 2017 Promítání filmu Beethoven

Tento den probíhaly oslavy výročí založení obce Křešice. Kostel Nejsvětější Trojice zároveň letos slaví 360 let od svého vysvěcení, rádi jsme se tedy k oslavám připojili. Odpoledne jsme kostel otevřeli pro návštěvníky a večer jsme v zahořanské hasičárně promítali film Beethoven. Tento německý film z roku 1976, který vypráví o životě slavného skladatele Beethovena, se natáčel také v Zahořanech v okolí kostela a na zámku. Mnoho lidí si stále na natáčení filmu dobře pamatuje, takže zazněly i veselé historky z natáčení. Děkujeme obci Křešice za příspěvek na zaplacení autorských práv k promítání. Zahořanským hasičům patří velké díky za připravení promítací místnosti v hasičárně a zajištění pohoštění.

9. 6. 2017 Noc kostelů v Zahořanech

V pátek 8.6. byl zahořanský kostel opět otevřen pro veřejnost. Návštěvníkům se věnovaly dvě průvodkyně, které jim podávaly výklad k historii kostela, upozornily na detaily freskové a štukové výzdoby a informovaly o stavu oprav kostela a vyhlídkách do budoucnosti. Návštěvníci přicházeli průběžně po celou dobu otevření kostela, od 18 do 22 hodin. S nocí kostelů v Zahořanech počítáme i v příštím roce.

Návštěvy kostela Nejsvětější Trojice v roce 2017

V letošním roce slaví zahořanský kostel jubileum 360 let od vysvěcení. Z bezpečnostních důvodů bohužel při této příležitosti není možné uspořádat bohoslužbu nebo jinou slavnost uvnitř kostela. Zveme vás alespoň k nahlédnutí do interiéru kostela, v letošním roce bude kostel otevřen při noci kostelů v pátek 9. 6. 2017 a při oslavách 960 let obce Křešice v sobotu 15. 7. 2017. Pokud chcete navštívit kostel v jinou dobu a fotografovat v jeho interiéru, je nutné požádat o souhlas biskupství litoměřické (konzervátorka paní Hlaváčková) a poté si domluvit termín se zástupci Spolku Pro Zahořany (kontakt v záložce "O nás")

Kostel Nejsvětější Trojice v ranní mlze

Výroční zpráva za rok 2016

V roce 2016 proběhla třeí a poslední etapa oprav krovu kostela. Opravoval se krov v místě napojení na štítovou zeď. Opravy byly opět hrazeny z Havarijního programu Ministerstva kultury, na spolufinancování se podílela obec Křešice a Římskokatolická farnost. Uspořádali jsme dva benefiční koncerty. Získali jsme dotaci z Fondu Ústeckého kraje na pořízení projektové dokumentace rekonstrukce kostela. Více se dočtete ve výroční zprávě. Přečtěte si výroční zprávu o opravách kostela za rok 2016 (ve formátu .pdf).

Pořízení dokumentace pro rekonstrukci kostela podpořil Ústecký kraj

Záhořanský kostel má za sebou první návštěvu projektanta a statika, který v průběhu příštího roku vypracuje dokumentaci pro rekonstrukci kostela. Pořízení projektové dokumentace pro rekonstrukci kostela Nejsvětější Trojice podpořil Fond Ústeckého kraje.

10. 9. 2016 Dny evropského kulturního dědictví - možnost návštěvy kostela

V sobotu 10. 9. mezi 10. a 16. hod. můžete navštívit zahořanský kostel Nejsvětější Trojice. Kostel otevíráme v rámci dnů evropského kulturního dědictví. Prohlídku můžete předem ohlásit na tel.č. 723958486. Těšíme se na vás.

10. 6. 2016 Benefiční koncert Noc kostelů - Singing night

V pátek 10. 6. v 18 hodin nás navštíví litoměřické pěvecké soubory Singing friends a Syrinx z Litoměřic při benefičním vystoupení pro záchranu zahořanského kostela. Koncert bude probíhat v Mariánském kostele v Křešicích, po skončení bude tamtéž pokračovat program v rámci Noci kostelů, zaměřený na stavitelství kostelů a jejich kleneb. Zároveň bude možné navštívit zahořanský kostel Nejsvětější Trojice, kde se budou promítat fotografie z opravy jeho krovu. Další informace o benefičním koncertu.

22. 5. 2016 Benefiční koncert Sancta Trinitas, Sancta Maria

V neděli 22. 5. od 15 hodin se koná první benefiční koncert pro záchranu zahořanského kostela. Hudební zastavení s gregoriánským chorálem a středověkými vícehlasy přednese Svatoludmilská gregoriánská schola z Prahy. Koncert se koná v Mariánském kostele v Křešicích, po skončení bude možné navštívit zahořanský kostel Nejsvětější Trojice, který bude mimořádně otevřen. Další informace o benefičním koncertu.

Kostel Nejsvětější Trojice v ranní mlze

Výroční zpráva za rok 2015

V roce 2015 postoupily práce na opravě krovu kostela. Opravovalo se napojení trámů v horní části plné vazby při styku vysoké střechy nad hlavní lodí kostela s nižší střechou nad kněžištěm. Kvůli vysokému stupni poškození musela být tato část krovu kompletně nahrazena a sestavena novými trámy. Opravy byly opět hrazeny z Havarijního programu Ministerstva kultury, na spolufinancování se podílela obec Křešice a Římskokatolická farnost. Národní památkový ústav provedl průzkum původní barevnosti fasády kostela, rekonstrukci původní barevnosti průčelí najdete ve výroční zprávě. Přečtěte si výroční zprávu o opravách kostela za rok 2015 (ve formátu .pdf).

Starší příspěvky naleznete v archivu.

Zahořanský kohout

Pověst o zahořanském kohoutu

Proč se veřejná sbírka na záchranu kostela jmenuje Zahořanský kohout? Na střeše kostela totiž až donedávna trůnil plechový kohout, který sem byl usazen v upomínku na zázračnou záchranu císařského vojska v době 30-ti leté války. Jak to tenkrát vlastně bylo si můžete přečíst zde: pověst o zahořanském kohoutku

Celkový pohled na kostel

Kostel Nejsvětější Trojice

Kostel Nejsvětější Trojice stojí na návrší nad obcí Zahořany, v sousedství Křešic (6 km východně od Litoměřic - zde na mapě). Tvoří pohledovou dominantu z dalekých oblastí Polabské kotliny. Kostel na první pohled upoutá neobvyklým řešením, kdy zvonice je postavena odděleně od samotné kostelní lodě. Jedná se o raně barokní stavbu z poloviny 17. století od litoměřického architekta italského původu B. Spinety, jde o jednu z prvních barokních staveb v Severních Čechách. Vnitřek kostela je bohatě zdoben freskami a štukovými ornamenty, které se zachovaly do současnosti. Již v průběhu 19. století se na kostele objevily první statické závady (trhliny klenby), proto byl kostel zpevněn železnými táhly. V 90. letech 20. století byla obnovena střecha kostela. Jinak je kostel již dlouhodobě nevyužívaný a nebyly prováděny další opravy. Z dálky upoutává svou malebností, avšak při pohledu zblízka je vidět jeho žalostný stav. Omítka z větší části opadaná, rozšiřující se praskliny, deštěm smývané reliéfy a ozdoby čelní stěny. Kostel zde stojí již přes 350 let. Jak dlouho ještě vydrží?

Oltář

Náš postoj k budoucnosti kostela

V severočeském regionu je v poměru k počtu obyvatel nejvíce církevních staveb, z nichž mnohé jsou v havarijním stavu, a přitom nejméně věřících. Proto se církev zaměřuje především na rekonstrukci a údržbu kostelů, které jsou aktivně využívány k bohoslužbám. Na záchranu nevyužívaných objektů pak již nezbývají peníze.
Jsme přesvědčeni, že kostel Nejsvětější Trojice má význam nejen jako místo pro církevní obřady, ale také jako působivá stavba, která krášlí návrší nad řekou Labe. Kostel je jednou z prvních barokních staveb v severních Čechách, navíc neobvykle řešen s oddělenou kostelní lodí a samostatnou zvonicí. Pro svou historickou i estetickou hodnotu má kostel význam nejen pro věřící, ale též pro každého, kdo v okolí žije nebo tudy projíždí a jeho krásu může obdivovat.
Nebudeme jen čekat, zda se o kostel začne starat církev nebo památkáři. K zachování našeho kostela se chceme přičinit především my, obyvatelé Zahořan.

Popraskaný strop

Co jsme již dokázali

Statický průzkum
Zajistili jsme provedení statického průzkumu kostela. Námi pozvaný statik, který se specializuje na staré církevní stavby, nalezl povolená táhla v krovu kostela a ve věži a dále chybějící konstrukční prvky (vzpěry) v krovu kostela, které způsobují rozestup zdiva a největší praskání klenby v jihozápadní části kostelní lodě. K chybě došlo zřejmě při opravách a rekonstrukci střechy v minulosti. Tuto závadu je nutné co nejdříve odstranit, aby nedocházelo k dalšímu rozšiřování puklin v klenbách.
Zaměření areálu kostela
S využitím dobrovolné práce členů našeho sdružení a dalších odborných pracovníků jsme provedli zaměření celého areálu kostela Nejsvětější Trojice, včetně samostatně stojící věže a hřbitovní kaple. Zaměření je digitálně zpracované a bude využité při další projektové práci.
Spolupráce s památkáři
Společně se zástupci církve jsme pozvali na místní šetření pracovníky památkové ochrany městského úřadu Litoměřice a Národního památkového ústavu. Památkáři nám slíbili, že se pokusí zajistit v roce 2014 provedení stavebně – historického průzkumu, který je nutným podkladem pro přípravu projektu komplexní rekonstrukce kostela.
Partnerství s biskupstvím v Litoměřicích
Jsme v kontaktu se zástupcem farnosti Zahořany, která je vlastníkem kostela, i s biskupstvím v Litoměřicích a jeho pracovníky pro stavební a památkovou péči. Se zástupci církve spolupracujeme na přípravách rekonstrukce kostela, dohodli jsme se na společném postupu při podávání žádostí o dotace a po úspěšné rekonstrukci kostela předpokládáme jeho společné využívání jak pro církevní účely, tak pro kulturní a společenské akce, pořádané naším sdružením.

Průčelí kostela

Současný stav

Největším problémem v současné době je narušené průčelí, odpadávající omítka a tašky, které ohrožují návštěvníky okolního hřbitova. Dveře kostela jsou pouze provizorně zajištěny závorou. Některá okna jsou bez výplně, kostel tak není dostatečně zajištěn proti zatékání a vletu ptáků. Hlavní klenba kostela je podélně prasklá, vstupní klenba je mírně provalená. Podle statického posudku jsou povolená táhla v krovu kostela a ve věži a chybí konstrukční prvky (vzpěry) v krovu kostela. Interiér kostela je zanesen nepořádkem, zaprášený a znečištěný ptačím trusem. Movité památky (obrazy, sochy) se zde již nevyskytují, některé byly odcizeny, jiné přeneseny do jiných církevních staveb. Zachovaný je hlavní oltář a bohatá fresková a štuková výzdoba.

Interiér a nepořádek

Vlastnictví

Kostel Nejsvětější Trojice v Zahořanech je včetně samostatně stojící věže, přilehlého hřbitova a hřbitovní kaple ve vlastnictví Římskokatolické farnosti Zahořany u Křešic. Celý církevní areál se nachází na pozemku č. 156 a stavebních pozemcích č. 130, 131, 132 v katastrálním území Zahořany u Litoměřic.

Památková ochrana

Kostel Nejsvětější Trojice v Zahořanech je chráněn jako kulturní památka již od roku 1958. Součástí kulturní památky je i přilehlý hřbitov, jeho ohradní zeď, hřbitovní kaple i samostatně stojící zvonice.

Pootevřené dveře

Máte odvahu vstoupit?

TOPlist