Pro Zahořany - spolek

O násNovinkyKostelCestyZakouřenoKroužekOživená návesO ZahořanechHřiště v Křešicích

Zahořanský kohout - veřejná sbírka na záchranu kostela Nejsvětější Trojice

Zahořanský kohout

Účet veřejné sbírky: 2400494651/2010

Účet veřejné sbírky je transparentní, zde si můžete ověřit stav účtu.
Přispívat na záchranu kostela je možné i do kasičky, která je na obecním úřadě v Křešicích. Za všechny příspěvky moc děkujeme.
Stav sbírky ke dni 11. 12. 2017: 79 373,00 Kč.

Podpořte záchranu kostela

Prosíme, pomozte nám zachránit kostel Nejsvětější Trojice

Jak nám můžete pomoct?


Podpořte záchranu kostela Na co aktuálně sháníme prostředky?
Podpořte záchranu kostela Co jsme již dokázali?

Informace o veřejné sbírce

Pořadatel sbírky: Občanské sdružení Pro Zahořany, IČ 22739025, se sídlem Zahořany 39, 411 48 Křešice.

Název: Veřejná sbírka je pojmenována podle pověsti O zahořanském kohoutu.

Účel sbírky: Zahořanský kohout - veřejná sbírka k zajištění obnovy kulturní památky kostela Nejsvětější Trojice v Zahořanech, zvonice, hřbitova a hřbitovní kaple, včetně financování související odborné a projekční dokumentace, stavebních, restaurátorských a dozorových prací.

Sbírka ohlášena krajskému úřadu: Osvědčení Krajského úřadu Ústeckého kraje bylo vydáno dne 12. 11. 2013 pod č.j. 2588/SčaKŽU/2013. Krajský úřad bude každoročně provádět kontrolu využití finančních prostředků z veřejné sbírky.

Váš dar si můžete odečíst z daní

Pokud darujete do veřejné sbírky alespoň 1.000 Kč (právnické osoby alespoň 2.000 Kč), vystavíme Vám potvrzení o výši daru, který si můžete odečíst od základu daně z příjmu. V tom případě prosím při převodu uveďte do zprávy pro příjemce Vaše jméno, právnické osoby své IČ, a zašlete nám informaci o datu Vaší platby a adrese, kam chcete zaslat potvrzení o daru. Informace můžete zastat e-mailem na adresu jarka.jandova@seznam.cz.

Další informace naleznete v zákoně o dani z příjmů č. 586/1992 Sb., a to § 15 pro fyzické osoby a § 20 odstavec 8 pro právnické osoby.

Zpět na stránku o kostele Nejsvětější Trojice

Zpět na stránu Pro Zahořany - Novinky