Pro Zahořany - spolek

O násNovinkyKostelCestyZakouřenoKroužekOživená návesO ZahořanechHřiště v Křešicích

Novinky:

Aktuální projekty

Zahořanský kostel – usilujeme o jeho záchranu
Cesty – chceme obnovit zrušené cesty v okolí Zahořan
Zakouřeno – možnosti zlepšení kvality ovzduší a šetrnějšího vytápění
Přírodovědný kroužek – kroužek pro děti ve věku 5 – 10 let

FÚK logo svislé modré

14. 9. 2016 Projekt zahořanského kostela podpořil Ústecký kraj

Záhořanský kostel má za sebou první návštěvu projektanta a statika, který v průběhu příštího roku vypracuje dokumentaci pro rekonstrukci kostela. Pořízení projektové dokumentace pro rekonstrukci kostela Nejsvětější Trojice podpořil Fond Ústeckého kraje.

EHD

10. 9. 2016 Dny evropského kulturního dědictví

V sobotu 10. 9. mezi 10. a 16. hod. můžete navštívit zahořanský kostel Nejsvětější Trojice. Kostel otevíráme v rámci dnů evropského kulturního dědictví. Prohlídku můžete předem ohlásit na tel.č. 723958486. Těšíme se na vás.

Mariánský kostel

22. 5. 2016 a 10. 6. 2016 Benefiční koncerty v Křešicích

Zveme Vás na benefiční koncerty na podporu záchrany zahořanského kostela Nejsvětější Trojice. V neděli 22.5. přijede Svatoludmilská gergoriánská schola z Prahy, v pátek 10.6. se koná Noc kostelů - Singing night s litoměřickými sbory Singing Friends a Syrinx. Koncerty se konají v Mariánském kostele v Křešicích. Více informací najdete zde.

Kouř 200

7. 10. 2015 Kotlíkové dotace se opět spustí příští rok, vyměnit kotel můžete už teď

Kotlíkové dotace budou opět vyhlášeny počátkem roku 2016, starý kotel ale můžete vyměnit už teď. Z dotace půjde hradit tepelné čerpadlo, ekologický kotel na pevná paliva, plynový kondenzační kotel, solární systémy pro přitápění nebo teplou vodu a provedení „mikro“ energetických opatření pro snížení potřeby vytápění domu. Výše dotace bude maximálně 120 tis. Kč. Opět nabízíme bezplatnou pomoc při zpracování žádosti o dotaci – Spolek Pro Zahořany, Jarmila Jandová, tel. 723958486, e-mail: jarka.jandova@seznam.cz. Další informace najdete zde.

Holaj šipka

28. 9. 2015 Svatováclavské posezení u křížku

Pokračování pěkné tradice sousedského posezení u křížku při cestě na Holaj. Počasí vyšlo letos moc krásně. Zároveň jsme provedli údržbu nové cesty, ani toho nebylo potřena moc prořezávat, asi i díky suchému létu nenarostlo moc výmladků. Cesta je až k lesu pohodlně průchozí, aktuálně třeba pro houbaře.

Kostel JZ pohled 100

12. 9. 2015 Dny Evropského dědictví

V sobotu 12.9. od 10 do 16 hodin vás opět uvítáme v Zahořanském kostele Nejsvětější Trojice. Přijďte se podívat, než s podzimem nastoupí tesaři, aby pokračovali s opravou krovu. Otevíráme při příležitosti Evropských dnů kulturního dědictví. Stránky zahořanského kostela na oficiálním webu akce.

Posezení u křížku 2011

31. 5. 2015 vycházka Přes tři kopce k Trojici

Vydejte se s námi na výlet, pořádaný k příležitosti svátku Nejsvětější Trojice. Sraz je v 10:30 hod u vlakové zastávky Horní Řepčice, půjdeme přes rozhlednu na Hořidlech, vrch Skalky a Holý vrch, po letos obnovené historické cestě ke křížku nad Zahořany a ke kostelu Nejsvětější Trojice, který bude mimořádně otevřen k nahlédnutí do interiéru. Dále můžete pokračovat na dětský den v Křešicích u Labe. Podrobné informace o vycházce Přes tři kopce k Trojici

Noc kostelů 2015

29. 5. 2015 Noc kostelů v Zahořanech

Zveme Vás k návštěvě kostela Nejsvětější Trojice v Zahořanech v pátek 29.5. od 17 do 22 hodin. Na prostranství před kostelem se můžete zúčastnit výtvarného tvoření, připraveného ve spolupráci se ZŠ a MŠ Křešice. Každou celou hodinu (nebo podle zájmu) si můžete vyslechnout povídání o historii kostela, jeho unikátní architektuře a aktuální informace o stavu rekonstrukce.

Kolotoč 5

25. 4. 2015 Projekt KOLOTOČ - nové hřiště v Zahořanech

Díky našemu projektu Kolotoč vznikalo nové dětské hřiště na Rafandě v Zahořanech. Hřiště pomohlo vytvořit 22 dobrovolníků plus 16 dětí, odpracovali si tady celou jednu sobotní směnu. Osadili jsme houpačku, kolotoč a klouzačku. Vysadili jsme přes 200 trvalek, 43 keřů k odclonění od silnice a 1 strom. Všem pracantům moc děkujeme. Vybudování hřiště podpořila Ústecká komunitní nadace. Velký dík také patří obci Křešice a obecním pracovníkům za přípravu plochy a následnou údržbu. Jsme rádi, že hřiště slouží dětem a je stále plně vytížené. Zde naleznete pár fotek hřiště ve stádiu zrodu.

Cesta na Holaj 100

4. 4. 2015 Cesta na Holý vrch prořezána, přijďte se podívat

Na Holý vrch již nemusíte přes bahnité pole, obnovili jsme původní cestu, která vedla od křížku podél pole nahoru. Cesta byla pořádně zarostlá houštinami a trnitými keři, během dvou víkendů se tu při vyřezávání zapotilo 11 pracantů. Teď vás již můžeme pozvat na příjemnou procházku od křížku nad Zahořanským kostelem strání, teď na jaře plnou kvetoucích podléšek, až k lesu, kde se můžete napojit na lesní cestu, nebo pokračovat vzhůru na Holý vrch a užít si parádní výhled. Děkujeme všem prořezávačům, a také veliký dík majitelům pozemků, kteří s obnovením cesty souhlasili.

Kostel panoramat 100

1. 1. 2015 Výroční zpráva o kostele Nejsvětější Trojice

Jak postupují opravy kostela Nejsvětější Trojice v Zahořanech? Kolik to loni stálo peněz a kdo to všechno platí? Proč se opravuje krov, když střešní krytina se měnila docela nedávno? Víte, proč se veřejná sbírka jmenuje "Zahořanský kohout"? Podívejte se na výroční zprávu o kostele za uplynulý rok.

Trojlístek na web 100 čtverec

17. 11. 2014 Výtvarná soutěž "Moje trojice"

Vyhlašujeme výtvarnou soutěž "Moje trojice" ve prospěch záchrany kostela Nejsvětější Trojice v Zahořanech. Soutěž je určena pro všechny bez rozdílu věku, můžete použít libovolnou výtvarnou techniku včetně fotografie. Jakou trojici si vyberete a jak ji zobrazíte záleží jen na Vaší tvořivosti. Uzávěrka: 17. 11. 2014. Další informace o soutěži zde.

Starší akce

... najdete v archivu.

21. 4. 2008 Okénko do historie aneb jak jsme se založili

Občanskné sdružení Pro Zahořany vzniklo během projednávání záměru výstavby fotovoltaické elektrárny v těsné blízkosti obytné zástavby Zahořan. Bezprostředním cílem bylo redukovat výstavbu elektrárny tak, aby nezasahovala až k obytným domům a zmírnit její vliv na krajinný ráz, vzhledem k jejímu umístění na zdaleka viditelném návrší s dominantou kostela všech svatých. Rozlohu elektrárny se nám skutečně podařilo výrazně zmenšit a s investorem uzavřít smlouvu o výsadbě doprovodné zeleně a úpravě příjezdových cest. I po dosažení tohoto prvotního cíle zůstalo občanské sdružení aktivní a nadále vyvíjí činnost při účasti na správních řízeních o povolení kácení dřevin, aktivně se účastní života v naší obci. Členové například svépomocí opravili boží muka na návrší cestou na Holý vrch, pořádají pravidelné akce jako je adventní prozpěvování na návsi, svatováclavské posezení u opraveného křížku, oslava mezinárodního dne koupání v řekách na břehu Labe, program plný her pro děti u příležitosti konce školního roku a další.