Pro Zahořany - spolek

O násNovinkyKostelCestyZakouřenoKroužekOživená návesO ZahořanechHřiště v Křešicích

Novinky:

Aktuální projekty

Zahořanský kostel – usilujeme o jeho záchranu
Cesty – chceme obnovit zrušené cesty v okolí Zahořan
Zakouřeno – možnosti zlepšení kvality ovzduší a šetrnějšího vytápění
Přírodovědný kroužek – kroužek pro děti ve věku 5 – 10 let

Beethoven

15. 7. 2017 Promítání filmu Beethoven

Tento den probíhaly oslavy výročí založení obce Křešice. Kostel Nejsvětější Trojice zároveň letos slaví 360 let od svého vysvěcení, rádi jsme se tedy k oslavám připojili. Odpoledne jsme kostel otevřeli pro návštěvníky a večer jsme v zahořanské hasičárně promítali film Beethoven. Tento německý film z roku 1976, který vypráví o životě slavného skladatele Beethovena, se natáčel také v Zahořanech v okolí kostela a na zámku. Mnoho lidí si stále na natáčení filmu dobře pamatuje, takže zazněly i veselé historky z natáčení – například jak filmaři chtěli mít na nádvoří zámku hromadu hnoje a kolem ní domácí zvířectvo. Místo hnoje však použili pouze slámu, postříkanou hnědým barvivem. Vepříkům však barva smrděla a stále utíkali pryč ze záběru kamer. Děkujeme obci Křešice za příspěvek na zaplacení autorských práv k promítání. Zahořanským hasičům patří velké díky za připravení promítací místnosti v hasičárně a zajištění pohoštění.

Noc kostelů 100

8. 6. 2017 Noc kostelů u Nejsvětější Trojice

V pátek 8.6. byl zahořanský kostel opět otevřen pro veřejnost. Návštěvníkům se věnovaly dvě průvodkyně, které jim podávaly výklad k historii kostela, upozornily na detaily freskové a štukové výzdoby a informovaly o stavu oprav kostela a vyhlídkách do budoucnosti. Návštěvníci přicházeli průběžně po celou dobu otevření kostela, od 18 do 22 hodin. S nocí kostelů v Zahořanech počítáme i v příštím roce.

Koledy Mariánský 2016

14. 12. 2016 Zpívání koled v Mariánském kostele v Křešicích

V zaplněném Mariánském kostele v Křešicích jsme společně s dětmi a kantory ze ZŠ Křešice zazpívali několik vánočních koled při akci "Česko zpívá koledy". Kostel byl romanticky nasvícen množstvím svíček.

Zahořanské adventní prozpěvování

27. 11. 2016 Zahořanské adventní prozpěvování

Tradiční společné prozpěvování koled se uskutečnilo na návsi v Zahořanech v neděli 27. 11. Zahořanští hasiči zajistili a nazdobili vánočního strom na návsi. Na začátku adventu nám sborový zpěv koled za doprovodu kytar a akordeonu vytvořil správnou vánoční atmosféru.

FÚK logo svislé modré

14. 9. 2016 Projekt zahořanského kostela podpořil Ústecký kraj

Záhořanský kostel má za sebou první návštěvu projektanta a statika, který v průběhu příštího roku vypracuje dokumentaci pro rekonstrukci kostela. Pořízení projektové dokumentace pro rekonstrukci kostela Nejsvětější Trojice podpořil Fond Ústeckého kraje.

Benefiční koncert

22. 5. 2016 a 10. 6. 2016 Benefiční koncerty v Křešicích

Zveme Vás na benefiční koncerty na podporu záchrany zahořanského kostela Nejsvětější Trojice. V neděli 22.5. přijede Svatoludmilská gergoriánská schola z Prahy, v pátek 10.6. se koná Noc kostelů - Singing night s litoměřickými sbory Singing Friends a Syrinx. Koncerty se konají v Mariánském kostele v Křešicích. Více informací najdete zde.

Ukliďme Čeako

16. 4. 2016 Ukliďme Česko v Zahořanech

Připojili jsme se k celostátní úklidové akci Ukliďme Česko a sbírali jsme odpadky podél Lučního potoka ze Zahořan po proudu směrem k Třebouticím, i proti proudu směr Velký Újezd. Nasbírali jsme 12 velkých pytlů, několik pneumatik, kusy auta a jednu vyhozenou televizi.

Studánka

2. 4. 2016 Otvírání studánky na Holaji

Na jaře jsme provedli údržbu cesty na Holaj, kterou jsme obnovili v minulém roce, a hlavně jsme vyčistili studánku u této cesty. Vyřezali jsme křoviny, které studánku zacláněly, vynosili nánosy bláta a upravili přístup ke studánce. Voda se sice pít nedá, ale skýtá osvěžení alespoň pro oči.

Kouř 200

7. 10. 2015 Kotlíkové dotace se opět spustí příští rok, vyměnit kotel můžete už teď

Kotlíkové dotace budou opět vyhlášeny počátkem roku 2016, starý kotel ale můžete vyměnit už teď. Z dotace půjde hradit tepelné čerpadlo, ekologický kotel na pevná paliva, plynový kondenzační kotel, solární systémy pro přitápění nebo teplou vodu a provedení „mikro“ energetických opatření pro snížení potřeby vytápění domu. Výše dotace bude maximálně 120 tis. Kč. Opět nabízíme bezplatnou pomoc při zpracování žádosti o dotaci – Spolek Pro Zahořany, Jarmila Jandová, tel. 723958486, e-mail: jarka.jandova@seznam.cz. Další informace najdete zde.

Holaj šipka

28. 9. 2015 Svatováclavské posezení u křížku

Pokračování pěkné tradice sousedského posezení u křížku při cestě na Holaj. Počasí vyšlo letos moc krásně. Zároveň jsme provedli údržbu nové cesty, ani toho nebylo potřena moc prořezávat, asi i díky suchému létu nenarostlo moc výmladků. Cesta je až k lesu pohodlně průchozí, aktuálně třeba pro houbaře.

Kostel JZ pohled 100

12. 9. 2015 Dny Evropského dědictví

V sobotu 12.9. od 10 do 16 hodin vás opět uvítáme v Zahořanském kostele Nejsvětější Trojice. Přijďte se podívat, než s podzimem nastoupí tesaři, aby pokračovali s opravou krovu. Otevíráme při příležitosti Evropských dnů kulturního dědictví. Stránky zahořanského kostela na oficiálním webu akce.

Posezení u křížku 2011

31. 5. 2015 vycházka Přes tři kopce k Trojici

Vydejte se s námi na výlet, pořádaný k příležitosti svátku Nejsvětější Trojice. Sraz je v 10:30 hod u vlakové zastávky Horní Řepčice, půjdeme přes rozhlednu na Hořidlech, vrch Skalky a Holý vrch, po letos obnovené historické cestě ke křížku nad Zahořany a ke kostelu Nejsvětější Trojice, který bude mimořádně otevřen k nahlédnutí do interiéru. Dále můžete pokračovat na dětský den v Křešicích u Labe. Podrobné informace o vycházce Přes tři kopce k Trojici

Starší akce

... najdete v archivu.

21. 4. 2008 Okénko do historie aneb jak jsme se založili

Občanskné sdružení Pro Zahořany vzniklo během projednávání záměru výstavby fotovoltaické elektrárny v těsné blízkosti obytné zástavby Zahořan. Bezprostředním cílem bylo redukovat výstavbu elektrárny tak, aby nezasahovala až k obytným domům a zmírnit její vliv na krajinný ráz, vzhledem k jejímu umístění na zdaleka viditelném návrší s dominantou kostela všech svatých. Rozlohu elektrárny se nám skutečně podařilo výrazně zmenšit a s investorem uzavřít smlouvu o výsadbě doprovodné zeleně a úpravě příjezdových cest. I po dosažení tohoto prvotního cíle zůstalo občanské sdružení aktivní a nadále vyvíjí činnost při účasti na správních řízeních o povolení kácení dřevin, aktivně se účastní života v naší obci. Členové například svépomocí opravili boží muka na návrší cestou na Holý vrch, pořádají pravidelné akce jako je adventní prozpěvování na návsi, svatováclavské posezení u opraveného křížku, oslava mezinárodního dne koupání v řekách na břehu Labe, program plný her pro děti u příležitosti konce školního roku a další.