Pro Zahořany - spolek

O násNovinkyKostelCestyZakouřenoKroužekOživená návesO ZahořanechHřiště v Křešicích

Novinky:

Aktuální projekty

Zahořanský kostel – usilujeme o jeho záchranu
Cesty – chceme obnovit zrušené cesty v okolí Zahořan
Zakouřeno – možnosti zlepšení kvality ovzduší a šetrnějšího vytápění
Přírodovědný kroužek – kroužek pro děti ve věku 5 – 10 let

Noc kostelů 100

12. 6. 2020 Noc kostelů v Zahořanech

V pátek 12.6. se koná Noc kostelů - letos ve všech křešických kostelech. Srdečně Vás zveme, přijďte do Zahořan mezi 18. a 22. hod., budete si moci prohlédnout kostel Nejsvětější Trojice i nově opravenou zvonici. Mezi 20. a 22. hod. bude otevřen i kostel sv. Matouše v křešicích na návsi a kostel Navštívení p. Marie v Křešicích za školou. Další kostely, které budou tento večer otevřeny, najdete zde: https://www.nockostelu.cz/kostely/dieceze/litomerice/4/okresy

23. 3. 2019 Členská schůze Spolku Pro Zahořany

V sobotu 23. 3. proběhla výroční členská schůze Spolku Pro Zahořany. Členové spolku se seznámili s činností a hospodařením za rok 2018 a naplánovali činnost pro rok 2019. Již tradičně budeme organizovat 24.5. Noc kostelů v Zahořanech, 1.12. Zahořanské adventní prozpěvování a ve spolupráci s SDH rozsvícení vánočního stromu, a 11.12. Česko zpívá koledy v Mariánském kostele v Křešicích. Členská schůze zvolila předsedkyni Jarmilu Jandovou na další dvouleté funkční období.

Česko zpiva koledy 2018_100

12. 12. 2018 Česko zpívá koledy v Křešicích

Srdečně Vás zveme na tradiční zpívání koled ve středu 12. 12. od 18 hod. v Mariánském kostele v Křešicích (za školou). Přijďte si zpříjemnit adventní čas a společně zazpívat nejkrásnější koledy. Pořádá Spolek Pro Zahořany a ZŠ a MŠ Křešice

Zahořanské adventní prozpěvování

2. 12. 2018 Zahořanské adventní prozpěvování

V neděli 2.12.2018 budeme v Zahořanech na návsi rozsvěcet vánoční stromek a od 16 hodin zazpíváme koledy. Přijďte společně zahájit období adventu, napjatého očekávání vánoc. Stromek již tradičně zajišťuje SDH Zahořany.

Strom republiky 100

20. 10. 2018 Strom svobody - oslavy 100 let republiky, 700 let Zahořan

V sobotu 20. 10. 2018 od 14 hodin u nově opravené kapličky pod kostelem Nejsvětější Trojice v Zahořanech: oslavy 100 let samostatné republiky a 700 let od první písemné zmínky o Zahořanech. K výročí vysadíme "strom svobody" - lípu srdčitou. Dále bude k vidění výstava "Osudové osmičky" k připomenutí historických událostí spojených s osmičkovými letopočty, budou se razit pamětní zahořanské mince, můžete posedět a porozprávět při drobném občerstvení. V případě příznivého větru budeme pouštět draky.

Noc kostelů 100

25. 5. 2018 Noc kostelů u Nejsvětější Trojice

V pátek 25.5. od 18 do 22 hod. byl kostel Nejsvětější Trojice otevřen k prohlídkám bohaté freskové a štukové výzdoby interiéru. Dále zde byla k vidění výstava Terra Sacra Incognita, která představuje historické památky obcí Zahořany a Konojedy a vytvořili jí studenti a pedagogové ústecké univerzity UJEP. Děkujeme Vám všem, kteří jste přišli, za návštěvu a vytvoření milé atmosféry. Napočítali jsme 168 návštěvníků. Moc děkujeme také za Vaše dary do pokladničky veřejné sbírky, darovali jste celkem 7.493 Kč. Celý výtěžek sbírky jde na financování oprav kostela, hlavně jako finanční spoluúčast k získaným dotacím. Loni jsme tak díky darům mohli pořídit projektovou dokumentaci celkové opravy kostela.

Holaj šipka

14. 4. 2018 Obnova cesty směr Velký Újezd

Po úspěšné obnově cesty na Holý vrch, která je velmi oblíbená k procházkám a nově také označená Klubem českých turistů modrou značkou, jsme letos na jaře prořezali další zarostlou cestu, a to směrem na Velký Újezd. Tato stará cesta je stále zanesena v katastru nemovitostí, i když je částečně rozorána.

Klub deskových her Zahořany

26. 1. 2018 a 23. 2. 2018 Klub deskových her

Pokračujeme v provozování klubu deskových her, jehož založení bylo v roce 2016 podpořeno Ústeckou komunitní nadací. Setkání klubu probíhají v ZŠ Křešice v zimní sezoně. Klub je velmi oblíbený zejména mezi dětmi, které do klubu přitáhly také své rodiče a prarodiče. Hráčům je k dispozici velký výběr klasických i moderních deskových her.

Česko zpívá koledy 2015

13. 12. 2017 Česko zpívá koledy v Křešicích

V zaplněném Mariánském kostele v Křešicích jsme společně zazpívali několik vánočních koled při akci "Česko zpívá koledy". Kostel byl romanticky nasvícen množstvím svíček.

Zahořanské adventní prozpěvování

3. 12. 2017 Zahořanské adventní prozpěvování

Tradiční společné prozpěvování koled se uskutečnilo na návsi v Zahořanech v neděli 3. 12. Zahořanští hasiči zajistili a nazdobili vánoční strom na návsi. Na začátku adventu nám sborový zpěv koled za doprovodu kytar a akordeonu vytvořil správnou vánoční atmosféru.

Beethoven

15. 7. 2017 Promítání filmu Beethoven

Tento den probíhaly oslavy výročí založení obce Křešice. Kostel Nejsvětější Trojice zároveň letos slaví 360 let od svého vysvěcení, rádi jsme se tedy k oslavám připojili. Odpoledne jsme kostel otevřeli pro návštěvníky a večer jsme v zahořanské hasičárně promítali film Beethoven. Tento německý film z roku 1976, který vypráví o životě slavného skladatele Beethovena, se natáčel také v Zahořanech v okolí kostela a na zámku. Mnoho lidí si stále na natáčení filmu dobře pamatuje, takže zazněly i veselé historky z natáčení – například jak filmaři chtěli mít na nádvoří zámku hromadu hnoje a kolem ní domácí zvířectvo. Místo hnoje však použili pouze slámu, postříkanou hnědým barvivem. Vepříkům však barva smrděla a stále utíkali pryč ze záběru kamer. Děkujeme obci Křešice za příspěvek na zaplacení autorských práv k promítání. Zahořanským hasičům patří velké díky za připravení promítací místnosti v hasičárně a zajištění pohoštění.

Noc kostelů 100

8. 6. 2017 Noc kostelů u Nejsvětější Trojice

V pátek 8.6. byl zahořanský kostel opět otevřen pro veřejnost. Návštěvníkům se věnovaly dvě průvodkyně, které jim podávaly výklad k historii kostela, upozornily na detaily freskové a štukové výzdoby a informovaly o stavu oprav kostela a vyhlídkách do budoucnosti. Návštěvníci přicházeli průběžně po celou dobu otevření kostela, od 18 do 22 hodin. S nocí kostelů v Zahořanech počítáme i v příštím roce.

Starší akce

... najdete v archivu.

21. 4. 2008 Okénko do historie aneb jak jsme se založili

Občanskné sdružení Pro Zahořany vzniklo během projednávání záměru výstavby fotovoltaické elektrárny v těsné blízkosti obytné zástavby Zahořan. Bezprostředním cílem bylo redukovat výstavbu elektrárny tak, aby nezasahovala až k obytným domům a zmírnit její vliv na krajinný ráz, vzhledem k jejímu umístění na zdaleka viditelném návrší s dominantou kostela všech svatých. Rozlohu elektrárny se nám skutečně podařilo výrazně zmenšit a s investorem uzavřít smlouvu o výsadbě doprovodné zeleně a úpravě příjezdových cest. I po dosažení tohoto prvotního cíle zůstalo občanské sdružení aktivní a nadále vyvíjí činnost při účasti na správních řízeních o povolení kácení dřevin, aktivně se účastní života v naší obci. Členové například svépomocí opravili boží muka na návrší cestou na Holý vrch, pořádají pravidelné akce jako je adventní prozpěvování na návsi, svatováclavské posezení u opraveného křížku, oslava mezinárodního dne koupání v řekách na břehu Labe, program plný her pro děti u příležitosti konce školního roku a další.