Spolek Pro Zahořany

O násNovinkyKostelKroužekOživená návesNaše činnost

Archiv strarších akcí:

Noc kostelů 100

25. 5. 2018 Noc kostelů u Nejsvětější Trojice

V pátek 25.5. od 18 do 22 hod. byl kostel Nejsvětější Trojice otevřen k prohlídkám bohaté freskové a štukové výzdoby interiéru. Dále zde byla k vidění výstava Terra Sacra Incognita, která představuje historické památky obcí Zahořany a Konojedy a vytvořili jí studenti a pedagogové ústecké univerzity UJEP. Děkujeme Vám všem, kteří jste přišli, za návštěvu a vytvoření milé atmosféry. Napočítali jsme 168 návštěvníků. Moc děkujeme také za Vaše dary do pokladničky veřejné sbírky, darovali jste celkem 7.493 Kč. Celý výtěžek sbírky jde na financování oprav kostela, hlavně jako finanční spoluúčast k získaným dotacím. Loni jsme tak díky darům mohli pořídit projektovou dokumentaci celkové opravy kostela.

Holaj šipka

14. 4. 2018 Obnova cesty směr Velký Újezd

Po úspěšné obnově cesty na Holý vrch, která je velmi oblíbená k procházkám a nově také označená Klubem českých turistů modrou značkou, jsme letos na jaře prořezali další zarostlou cestu, a to směrem na Velký Újezd. Tato stará cesta je stále zanesena v katastru nemovitostí, i když je částečně rozorána.

Klub deskových her Zahořany

26. 1. 2018 a 23. 2. 2018 Klub deskových her

Pokračujeme v provozování klubu deskových her, jehož založení bylo v roce 2016 podpořeno Ústeckou komunitní nadací. Setkání klubu probíhají v ZŠ Křešice v zimní sezoně. Klub je velmi oblíbený zejména mezi dětmi, které do klubu přitáhly také své rodiče a prarodiče. Hráčům je k dispozici velký výběr klasických i moderních deskových her.

Česko zpívá koledy 2015

13. 12. 2017 Česko zpívá koledy v Křešicích

V zaplněném Mariánském kostele v Křešicích jsme společně zazpívali několik vánočních koled při akci "Česko zpívá koledy". Kostel byl romanticky nasvícen množstvím svíček.

Zahořanské adventní prozpěvování

3. 12. 2017 Zahořanské adventní prozpěvování

Tradiční společné prozpěvování koled se uskutečnilo na návsi v Zahořanech v neděli 3. 12. Zahořanští hasiči zajistili a nazdobili vánoční strom na návsi. Na začátku adventu nám sborový zpěv koled za doprovodu kytar a akordeonu vytvořil správnou vánoční atmosféru.

Beethoven

15. 7. 2017 Promítání filmu Beethoven

Tento den probíhaly oslavy výročí založení obce Křešice. Kostel Nejsvětější Trojice zároveň letos slaví 360 let od svého vysvěcení, rádi jsme se tedy k oslavám připojili. Odpoledne jsme kostel otevřeli pro návštěvníky a večer jsme v zahořanské hasičárně promítali film Beethoven. Tento německý film z roku 1976, který vypráví o životě slavného skladatele Beethovena, se natáčel také v Zahořanech v okolí kostela a na zámku. Mnoho lidí si stále na natáčení filmu dobře pamatuje, takže zazněly i veselé historky z natáčení – například jak filmaři chtěli mít na nádvoří zámku hromadu hnoje a kolem ní domácí zvířectvo. Místo hnoje však použili pouze slámu, postříkanou hnědým barvivem. Vepříkům však barva smrděla a stále utíkali pryč ze záběru kamer. Děkujeme obci Křešice za příspěvek na zaplacení autorských práv k promítání. Zahořanským hasičům patří velké díky za připravení promítací místnosti v hasičárně a zajištění pohoštění.

Noc kostelů 100

8. 6. 2017 Noc kostelů u Nejsvětější Trojice

V pátek 8.6. byl zahořanský kostel opět otevřen pro veřejnost. Návštěvníkům se věnovaly dvě průvodkyně, které jim podávaly výklad k historii kostela, upozornily na detaily freskové a štukové výzdoby a informovaly o stavu oprav kostela a vyhlídkách do budoucnosti. Návštěvníci přicházeli průběžně po celou dobu otevření kostela, od 18 do 22 hodin. S nocí kostelů v Zahořanech počítáme i v příštím roce.

Koledy Mariánský 2016

14. 12. 2016 Zpívání koled v Mariánském kostele v Křešicích

V zaplněném Mariánském kostele v Křešicích jsme společně s dětmi a kantory ze ZŠ Křešice zazpívali několik vánočních koled při akci "Česko zpívá koledy". Kostel byl romanticky nasvícen množstvím svíček.

Zahořanské adventní prozpěvování

27. 11. 2016 Zahořanské adventní prozpěvování

Tradiční společné prozpěvování koled se uskutečnilo na návsi v Zahořanech v neděli 27. 11. Zahořanští hasiči zajistili a nazdobili vánočního strom na návsi. Na začátku adventu nám sborový zpěv koled za doprovodu kytar a akordeonu vytvořil správnou vánoční atmosféru.

FÚK logo svislé modré

14. 9. 2016 Projekt zahořanského kostela podpořil Ústecký kraj

Záhořanský kostel má za sebou první návštěvu projektanta a statika, který v průběhu příštího roku vypracuje dokumentaci pro rekonstrukci kostela. Pořízení projektové dokumentace pro rekonstrukci kostela Nejsvětější Trojice podpořil Fond Ústeckého kraje.

Benefiční koncert

22. 5. 2016 a 10. 6. 2016 Benefiční koncerty v Křešicích

Zveme Vás na benefiční koncerty na podporu záchrany zahořanského kostela Nejsvětější Trojice. V neděli 22.5. přijede Svatoludmilská gergoriánská schola z Prahy, v pátek 10.6. se koná Noc kostelů - Singing night s litoměřickými sbory Singing Friends a Syrinx. Koncerty se konají v Mariánském kostele v Křešicích. Více informací najdete zde.

Ukliďme Čeako

16. 4. 2016 Ukliďme Česko v Zahořanech

Připojili jsme se k celostátní úklidové akci Ukliďme Česko a sbírali jsme odpadky podél Lučního potoka ze Zahořan po proudu směrem k Třebouticím, i proti proudu směr Velký Újezd. Nasbírali jsme 12 velkých pytlů, několik pneumatik, kusy auta a jednu vyhozenou televizi.

Studánka

2. 4. 2016 Otvírání studánky na Holaji

Na jaře jsme provedli údržbu cesty na Holaj, kterou jsme obnovili v minulém roce, a hlavně jsme vyčistili studánku u této cesty. Vyřezali jsme křoviny, které studánku zacláněly, vynosili nánosy bláta a upravili přístup ke studánce. Voda se sice pít nedá, ale skýtá osvěžení alespoň pro oči.

Kouř 200

7. 10. 2015 Kotlíkové dotace se opět spustí příští rok, vyměnit kotel můžete už teď

Kotlíkové dotace budou opět vyhlášeny počátkem roku 2016, starý kotel ale můžete vyměnit už teď. Z dotace půjde hradit tepelné čerpadlo, ekologický kotel na pevná paliva, plynový kondenzační kotel, solární systémy pro přitápění nebo teplou vodu a provedení „mikro“ energetických opatření pro snížení potřeby vytápění domu. Výše dotace bude maximálně 120 tis. Kč. Opět nabízíme bezplatnou pomoc při zpracování žádosti o dotaci – Spolek Pro Zahořany, Jarmila Jandová, tel. 723958486, e-mail: jarka.jandova@seznam.cz. Další informace najdete zde.

Holaj šipka

28. 9. 2015 Svatováclavské posezení u křížku

Pokračování pěkné tradice sousedského posezení u křížku při cestě na Holaj. Počasí vyšlo letos moc krásně. Zároveň jsme provedli údržbu nové cesty, ani toho nebylo potřena moc prořezávat, asi i díky suchému létu nenarostlo moc výmladků. Cesta je až k lesu pohodlně průchozí, aktuálně třeba pro houbaře.

Kostel JZ pohled 100

12. 9. 2015 Dny Evropského dědictví

V sobotu 12.9. od 10 do 16 hodin vás opět uvítáme v Zahořanském kostele Nejsvětější Trojice. Přijďte se podívat, než s podzimem nastoupí tesaři, aby pokračovali s opravou krovu. Otevíráme při příležitosti Evropských dnů kulturního dědictví. Stránky zahořanského kostela na oficiálním webu akce.

Posezení u křížku 2011

31. 5. 2015 vycházka Přes tři kopce k Trojici

Vydejte se s námi na výlet, pořádaný k příležitosti svátku Nejsvětější Trojice. Sraz je v 10:30 hod u vlakové zastávky Horní Řepčice, půjdeme přes rozhlednu na Hořidlech, vrch Skalky a Holý vrch, po letos obnovené historické cestě ke křížku nad Zahořany a ke kostelu Nejsvětější Trojice, který bude mimořádně otevřen k nahlédnutí do interiéru. Dále můžete pokračovat na dětský den v Křešicích u Labe. Podrobné informace o vycházce Přes tři kopce k Trojici

Noc kostelů 2015

29. 5. 2015 Noc kostelů v Zahořanech

Zveme Vás k návštěvě kostela Nejsvětější Trojice v Zahořanech v pátek 29.5. od 17 do 22 hodin. Na prostranství před kostelem se můžete zúčastnit výtvarného tvoření, připraveného ve spolupráci se ZŠ a MŠ Křešice. Každou celou hodinu (nebo podle zájmu) si můžete vyslechnout povídání o historii kostela, jeho unikátní architektuře a aktuální informace o stavu rekonstrukce.

Kolotoč 5

25. 4. 2015 Projekt KOLOTOČ - nové hřiště v Zahořanech

Díky našemu projektu Kolotoč vznikalo nové dětské hřiště na Rafandě v Zahořanech. Hřiště pomohlo vytvořit 22 dobrovolníků plus 16 dětí, odpracovali si tady celou jednu sobotní směnu. Osadili jsme houpačku, kolotoč a klouzačku. Vysadili jsme přes 200 trvalek, 43 keřů k odclonění od silnice a 1 strom. Všem pracantům moc děkujeme. Vybudování hřiště podpořila Ústecká komunitní nadace. Velký dík také patří obci Křešice a obecním pracovníkům za přípravu plochy a následnou údržbu. Jsme rádi, že hřiště slouží dětem a je stále plně vytížené. Zde naleznete pár fotek hřiště ve stádiu zrodu.

Cesta na Holaj 100

4. 4. 2015 Cesta na Holý vrch prořezána, přijďte se podívat

Na Holý vrch již nemusíte přes bahnité pole, obnovili jsme původní cestu, která vedla od křížku podél pole nahoru. Cesta byla pořádně zarostlá houštinami a trnitými keři, během dvou víkendů se tu při vyřezávání zapotilo 11 pracantů. Teď vás již můžeme pozvat na příjemnou procházku od křížku nad Zahořanským kostelem strání, teď na jaře plnou kvetoucích podléšek, až k lesu, kde se můžete napojit na lesní cestu, nebo pokračovat vzhůru na Holý vrch a užít si parádní výhled. Děkujeme všem prořezávačům, a také veliký dík majitelům pozemků, kteří s obnovením cesty souhlasili.

Kostel panoramat 100

1. 1. 2015 Výroční zpráva o kostele Nejsvětější Trojice

Jak postupují opravy kostela Nejsvětější Trojice v Zahořanech? Kolik to loni stálo peněz a kdo to všechno platí? Proč se opravuje krov, když střešní krytina se měnila docela nedávno? Víte, proč se veřejná sbírka jmenuje "Zahořanský kohout"? Podívejte se na výroční zprávu o kostele za uplynulý rok.

Trojlístek na web 100 čtverec

17. 11. 2014 Výtvarná soutěž "Moje trojice"

Vyhlašujeme výtvarnou soutěž "Moje trojice" ve prospěch záchrany kostela Nejsvětější Trojice v Zahořanech. Soutěž je určena pro všechny bez rozdílu věku, můžete použít libovolnou výtvarnou techniku včetně fotografie. Jakou trojici si vyberete a jak ji zobrazíte záleží jen na Vaší tvořivosti. Uzávěrka: 17. 11. 2014. Další informace o soutěži zde.

Pozor oprava 100

1. 8. 2014 Zahájeny první opravy kostela Nejsvětější Trojice

Veliká radost! Vprostřed léta byly zahájeny první opravy kostela Nejsvětější Trojice v Zahořanech - opravy krovu. Kostel je teď v péči tesařů, kteří opraví statikem objevené závady krovu. Tím by se mělo zastavit praskání hlavní klenby. Opravy financuje společně obec Křešice, římskokatolická farnost Zahořany a Ministerstvo kultury. Děkujeme též všem dárcům do veřejné sbírky č.ú. 2400494651/2010, díky Vám jsme mohli zajistit statický průzkum krovů a navrhnout způsob opravy. Další informace o sbírce zde.

Marie v Křešicích

20. 7. 2014 Mariánská pouť v Křešicích

V neděli 20. 7. se v sousedních Křešicích koná Mariánská pouť. Při této příležitosti bude od 11 do 18 hodin zpřístupněn i kostel Nejsvětější Trojice v Zahořanech. V 11.30 hod vyjde procesí od farního kostela sv. Matouše v Křešicích ke kostelu Navštívení Panny Marie. Od 12 hod: Mše svatá v kostele Navštívení Panny Marie, hlavním celebrantem bude litoměřický biskup Mons. Jan Baxant. Další informace zde.

Trojice 100

15. 6. 2014 svátek Nejsvětější Trojice v Zahořanech

V neděli 15. 6. jsme opět otevřeli zahořanský kostel Nejsvětější Trojice a před kostelem proběhl program, přichystaný původně na Noc kostelů, ale kvůli dešti zrušený. Pohádkové vystoupení dramatického kroužku ZŠ Křešice, dobrodružná stezka rytíře Jana de la Crone, zakladatele kostela, ukázka malování fresek, barvení vitráže. Děkujeme ZŠ a MŠ Křešice za výbornou spolupráci a přípravu programu. Počasí se tentokrát vydařilo, všichni si užili pohodovou neděli. Fotky z akce si můžete prohlédnout na naší stránce na facebooku (dostupné i bez registrace na facebooku).

Noc kostelů

23. 5. 2014 Noc kostelů v zahořanském kostele Nejsvětější Trojice

Krásná událost! Počasí nám vůbec nepřálo, kvůli větru a dešti jsme museli zrušit venkovní program. Přesto byla bohatá účast lidí, dospělých i dětí. Doufáme, že si všichni odnesli příjemný zážitek. Velký zájem veřejnosti nás povzbuzuje k další práci na záchraně kostela Nejsvětější Trojice v Zahořanech. Moc děkujeme všem, kteří kostelu přispěli do pokladničky. Fotky z noci kostelů si můžete prohlédnout na naší stránce na facebooku (nemusíte se zaregistrovat).

Kostel en face

1. 1. 2014 Zachraňme kostel Nejsvětější Trojice v Zahořanech

Již více než rok pracujeme na záchraně zahořanského kostela.
Vše o kostele najdete zde.
Jsme také na facebooku.
Podpoříte nás? Vyhlásili jsme veřejnou sbírku.

Zahořanský kohout

11. 12. 2013 Zahořanský kohout - veřejná sbírka na záchranu kostela zahájena!

Během akce Česko zpívá koledy byla slavnostně zahájena veřejná sbírka na záchranu zahořanského kostela Nejsvětější trojice. Do kasičky lidé přispěli částkou 7291 Kč. Za všechny příspěvky moc děkujeme. I nadále je možné přispívat na bankovní účet veřejné sbírky číslo 2400494651/2010 nebo do kasičky, která je teď umístěna na obecním úřadě v Křešicích. Další informace o naší snaze k záchraně kostela najdete v sekci kostel.

Mariánský kostel

11. 12. 2013 Zpívání koled v Mariánském kostele v Křešicích se vydařilo

V zaplněném Mariánském kostele v Křešicích jsme společně se školním dětským sborem a polepskými hasiči zazpívali několik vánočních koled při akci "Česko zpívá koledy". Zároveň byla slavnostně zahájena veřejná sbírka na záchranu zahořanského kostela Nejsvětější trojice a přednesena pověst o zahořanském kohoutku, podle kterého je celá sbírka pojemnována.

Zahořanské adventní prozpěvování

30. 11. 2013 Zahořanské adventní prozpěvování

Zveme vás na tradiční zpěv koled na návsi v Zahořanech v sobotu 30. 11. od 16 hodin. Přijďte na počátku adventu načerpat správnou vánoční náladu. Tentýž den od 15 hodin pořádá SDH Zahořany společné stavění a zdobení vánočního stromu. S sebou ozdoby na strom, hudební nástroje, svíčky či lucerničky.

Kroužek ve škole

3. 10. 2013 Přírodovědný kroužek ve škole v Křešicích

Ve spolupráci se ZŠ Křešice probíhá od října přírodovědný kroužek ve škole jednou za 14 dní, vždy ve čtvrtek od 16 hod v liché týdny. Na kroužek mohou chodit i děti z jiných škol. Více informací o kroužku zde.

Country proti vodě

14. 9. 2013 Country proti vodě - benefiční koncert pro ZŠ Křešice

V sobotu 14. 9. se konal na fotbalovém hřišti v Zahořanech benefiční koncert pro ZŠ Křešice COUNTRY PROTI VODĚ. Vystoupíla mimo jiné Křešičanka - Pustajka, Áda Škarda Band, hlavním hostem byl Honza Nedvěd ml. Výtěžek akce byl předán ZŠ a MŠ Křešice, která za něj koupí houpačku “pavoučí síť”.

Opravené hřiště v Křešicích

24. 8. 2013 - 24. 10. 2013 Opravili jsme dětské hřiště v Křešicích

Dětské hřiště v Křešicích bylo po povodních v červnu 2013 v havarijním stavu. Za pomoci místních dobrovolníků jsme rozebrali dřevěnou konstrukci hřiště, nechali vyrobit nové díly a nové hřiště osadili zpět. Závěrečnou úpravu provedly děti ze ZŠ Křešice, které hřiště pomalovaly. Upravili jsme také okolní zeleň a obec Křešice ještě zajistí posezení. Hřiště nám teď září do okolí jako maják a děti na něm rády skotačí. Více informací z průběhu opravy hřiště zde.

Faraonuv had

4. 6. 2013 Povodňový program pro Křešické děti

Křešické děti, které byly během povodní evakuovány a bydleli u příbuzných v Zahořanech, se mohly každý den od 4. do 7. června zúčastnit přírodovědného programu. Prováděli jsme fyzikální a chemické pokusy, vařili čaj na ohni ve vlastnoručně vyrobených papírových šálcích, z popela nám vylezli Faraónovi hadi, pohráli jsme si s přírodními barvivy v kouzelných lektvarech, které mění barvu. Každý den jsme také vyrazili na vycházku po okolí a pozorovali přírodní zajímavosti.

Čarodejnice 2013

30. 4. 2013 Pálení čarodějnic

Pálení čarodejnic se tentokrát konalo na fotbalovém hřišti v Zahořanech. Naše sdružení přispělo jako už tradičně výrobou čarodejnice, tentokrát příšerné hrbaté babizny.

Minijarmark 2012

24. 3. 2013 Minijarmark ve škole

Týden před velikonocemi se ve škole konal minijarmark výrobků učitelů, rodičů i dětí. Výtěžek akce ve výši 4.210 Kč je určen pro rozvoj základní a mateřské školy Křešice.

Mariánský kostel

12. 12. 2012 Česko zpívá koledy v Mariánském kostele v Křešicích

V temném prosincovém večeru jsme prožili tajemnou vánoční atmosféru při pouti po svíčkami osvícené cestě k Mariánskému kostelu. Každý zpěváček dostal lucerničku a za doprovodu xylofonu se kostelem nesl zpěv nejznámějších koled. Pozitivní dojmy na závěr ještě doplnily vločky sněhu, které se na nás při loučení pomalu snášely z nebe.

Zpívání 2012

1. 12. 2012 Zdobení vánočního stromu a zpívání koled

Hasiči vztyčili vánoční strom, potom všichni na místě projevili svou kreativitu a tvořili ozdoby a řetězy z vrbového proutí. Nakonec jsme si společně zazpívali koledy za doprovodu kytary, harmoniky a houslí.

Výkres návsi

30. 11. 2012 Připomínky k územnímu plánu Křešic a návrhy na rozvoj obce

Občanské sdružení Pro Zahořany podalo připomínky k návrhu zadání územního plánu obce Křešice a obecnímu úřadu na výzvu starosty zaslalo návrhy na rozvoj obce. Jde především o podněty, vznesené obyvateli Zahořan na plánovacím setkání projektu Oživená náves. Doufejme, že se obec bude alespoň některými návrhy inspirovat.

Dýňování 2012

20. 10. 2012 Dýňování

Na hřišti v Zahořanech bylo tentokrát při fotbalovém zápase postaráno o zábavu také pro přítomné ženy a děti – dlabaly z dýní strašidla a příšery. Také bylo připraveno pár strašidelných her a odvážlivci si mohli vylovit sladkou odměnu z hustého slizu.

Motokáry

29. 6. 2012 Retrohrátky II a den koupání v řekách

Na konec školního roku jsme uspořádali oslavu na hřišti u Labe. Soutěžilo se v jízdě na minikárách, hrály se staré dobré hry z let 80-tých. Akci jsme spojili s dnem koupání v řekách, bylo připraveno pár hrátek s vodou, vodní hudební nástroje, a díky slunečnému počasí jsme se také rádi uchýlili do chladivé náruče řeky Labe.

Plánování 2012

2. 6. 2012 Plánovací setkání

Asi 40 lidí se zájmem o budoucí podobu zahořanské návsi se sešlo v sobotu 2.6. před hasičárnou na plánovacím setkání. Na návsi bylo páskou vyznačeno navržené rozložení ploch pro dopravu. Padaly rozmanité návrhy, po prodiskutování v menších skupinkách a společné prezentaci výsledků jsme dospěli k jednotnému návrhu úprav.

Výkres návsi

10. 5. 2012 Nová žádost o dotaci

Ve spolupráci s obecním úřadem Křešice jsme sestavili a podali druhou žádost o dotaci na úpravy zahořanské návsi, tentokrát z Místní akční skupiny (MAS) České středohoří. Předchozí dotace z nadace Partnerství bohužel nevyšla, náš projekt byl sice ohodnocen jako kvalitní a splňující parametry pro získání grantu, byl však odmítnut z finančních důvodů (ze 65-ti projektů byly podpořeny pouze 3).

Anketa

28. 4. 2012 Anketa

Během pálení čarodejnic proběhla anketa o názorech a příní lidí na budoucí podobu návsi. Získali jsme celkem 23 vyplněných anketních lístků. Výsledky ankety.

Minijarmark 2012

31. 3. 2012 Minijarmark ve škole

Před Velikonocemi se jistě všem hodila možnost koupit si na jarmarku ve škole v Křešicích jarní dekorace a výrobky. Do jejich přípravy se zapojily děti ze školky i školy, jejich maminky i učitelky. Jarmark měl veliký úspěch, prodalo se všechno. K dispozici byly také proutky na pletení pomlázek.

Výkres návsi

28. 2. 2012 Projekt Oživená náves

Po mnoha jednáních a přípravách jsem podala žádost o grant Místo pod stromy u nadace Partnerství. Děkuji hasičům, fotbalistům i všem ostatním za jejich podporu a pomoc. Držím palce, ať nám to vyjde a další akce můžeme pořádat na nové, krásnější a hlavně námi společně vytvořené návsi. Jarka Jandová.

Zpívání koled 2011

26. 11. 2011 Zdobení vánočního stromu a společné zpívání koled

Ve spolupráci se SDH Zahořany jsme si ozdobili náš vánoční strom a zazpívali koledy. Nejdříve jsme si ale museli vyrobit ozdoby, děkujeme Lence Špittové za dobrý nápad a přípravu všeho potřebného.

11. 11. 2011 Lampionový průvod

Nejdříve jsme si v hasičárně na návsi vyrobili lampióny, pak jsme se s nimi, pestrobarevně zářícími, vydali na procházku kolem Zahořan. Lenko, díky za zorganizování.

Dýňování 2011

4. 11. 2011 Dýňování

Spousta veselých i strašidelných obličejů se znenadání rozzářila na zahořanské návsi. Díky teplému počasí jsme mohli zůstat venku, dlabat dýně od Kamily Kloubské a v podvečer na návsi uspořádat přehlídku hotových výtvorů.

Posezení u křížku 2011

2. 10. 2011 Svatováclavské posezení u křížku

Sešli jsme se u opraveného křížku cestou na Holaj, vyhlíželi do krajiny a rozprávěli, hlavně o časech minulých. A taky trochu plánovali.

Koupání v Labi 2011

10. 7. 2011 Den koupání v řekách u Labe

Dnes se slavil mezinárodní den koupání v řekách. Sešli jsme se u Labe v Křešicích, vykoupali se, malovali, modelovali, piknikovali a užívali si, že tu máme takovou báječnou možnost koupání.

Motokáry

30. 6. 2011 Retrohrátky

Na hřišti u Labe se sešlo veliké množství dětí i dospělých, kteří lovili v paměti a učili další generaci polozapomenuté hry našeho mládí – kuličky, skákání gumy, král vysílá své vojsko, cukr káva limonáda, krvavé koleno...To by fakt byla škoda kdyby takové perly upadly v zapomnění!

Čarodejnice 2011

23. 4. 2011 Pletení pomlázek a výroba čarodějnice

Na louce za zámkem si mohl každý vyrobit pomlázku, vrbových prutů bylo díky Kloubským habaděj. Na světlo světa také vykoukla čarodejnice, moc dlouho si ho ale neužije, za týden bude na tomto místě slavnostně spálena.

21. 4. 2008 Okénko do historie aneb jak jsme se založili

Občanskné sdružení Pro Zahořany vzniklo během projednávání záměru výstavby fotovoltaické elektrárny v těsné blízkosti obytné zástavby Zahořan. Bezprostředním cílem bylo redukovat výstavbu elektrárny tak, aby nezasahovala až k obytným domům a zmírnit její vliv na krajinný ráz, vzhledem k jejímu umístění na zdaleka viditelném návrší s dominantou kostela všech svatých. Rozlohu elektrárny se nám skutečně podařilo výrazně zmenšit a s investorem uzavřít smlouvu o výsadbě doprovodné zeleně a úpravě příjezdových cest. I po dosažení tohoto prvotního cíle zůstalo občanské sdružení aktivní a nadále vyvíjí činnost při účasti na správních řízeních o povolení kácení dřevin, aktivně se účastní života v naší obci. Členové například svépomocí opravili boží muka na návrší cestou na Holý vrch, pořádají pravidelné akce jako je adventní prozpěvování na návsi, svatováclavské posezení u opraveného křížku, oslava mezinárodního dne koupání v řekách na břehu Labe, program plný her pro děti u příležitosti konce školního roku a další.