Spolek Pro Zahořany

O násNovinkyKostelKroužekOživená návesNaše činnost

Jednotný návrh úprav

Doprava Pomník, kaplička Život na návsi Zeleň, rybník
 • Je nutné zachovat možnost otáčení osobních aut na návsi – rozšířit nájezd u odbočky směrem k zahradám.
 • Zajistit parkování pro 3 – 5 aut, nejlépe na rozšířené ploše naproti bus. zastávky u rybníka.
 • Zrcadla do zatáčky hlavní silnice.
 • Řešit omezení rychlosti aut ve všech směrech, např. dopravní značky, měřiče rychlosti.
 • Nedávat zpomalovací práh na hlavní silnici, možnost umístění na odbočku k zahradám.
 • Přechody pro chodce – jejich umístění je komplikované vzhledem k zatáčce, nakonec se od jejich návrhu upustilo.
 • Autobus. zastávka směr Křešice: posunout na současnou travnatou plochu za koncem chodníku, zpevnit a postavit přístřešek. Směr od Křešic: posunout do návsi, vytvořit záliv, při dešti lidé mohou využívat přístřešek na zastávce naproti. Zastávku u rybníka ponechat, upravit povrch před ní.
 • Zamezit splavování nečistot na budoucí zpevněné plochy z prostoru zatáčky u Haklů.
 • Upravit pomník a úpravou zeleně v jeho okolí vymezit pietní prostor, odstranit plůtek (plůtek nevyhazovat! Využít jinde).
 • Pamětní desku věnovat obětem světových válek, ne pouze odboji.
 • Varianta přesunutí pomníku do zadního prostoru byla v průběhu dalšího jednání zavrhnuta z důvodu přesunu dětských prvků dozadu.
 • U kapličky odstranit mříž, nebo doplnit do výklenku sochu.
 • Upravit dlažbu, osadit obrubníky (s vegetačními prvky).
 • Vysadit druhou lípu symetricky ke stávající lípě.
 • K hasičárně soustředit informační vývěsky a odpočinkovou zónu – přidat lavičky, případně stůl.
 • Podél hasičárny vytvořit prostor k sušení hadic, hasiči na oplátku nabízejí péči o zeleň na návsi.
 • Obnovit lavičky kolem vrb.
 • Dětské prvky přesunout do zadního prostoru (u pumpy), zajistit proti vběhnutí dětí na silnici.
 • Varianty umístění kontejnerů:

  a) Nechat současné umístění
  b) Dozadu směr Sedlec
  c) K silnici směr Křešice
 • Kontejnerové stání zpevnit, ohraničit.
 • Zeleň má být nenáročná na údržbu.
 • Zasadit novou lípu ke kapličce
 • Okrasný záhon kolem pomníku
 • Realizovat šachtu pro napájení rybníka, s možností regulace při zvýšeném průtoku – částečně mohou zajistit hasiči.
 • Do prostoru blízko rybníka příliš neinvestovat, než bude vyřešena jeho revitalizace.

Další návrhy: